Mentorid

Esimesed 17 mentorit valis Eesti Kooriühingu muusikanõukogu 21. märtsil 2005. Hiljem on nimekirja korduvalt täiendatud.

KOORIMUUSIKA MENTORID 

1. Lauri Breede
Töö kooriga: meeskoor, segakoor, naiskoor
Vokaalne töö häälemurdelise noorega
Dirigeerimise algõpetus
Koorihääleseade

2. Taavi Esko
Töö kooriga: lastekoor, poistekoor (ansambel), noorte segakoor, kammer- ja segakoor 

3. Janne Fridolin
Töö kooriga (mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, segakoor)
Dirigeerimisõpe
Koori hääleseade (sh laste hääleseade)
Pop- ning jazzstiili laulmine kooriga
Regilaul koorimuusikas

4. Kadri Hunt
Töö kooriga: mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, poistekoor, segakoor
Töö vokaalansamblitega
Vaimulik muusika, sh gregooriuse laul ja Eesti rahvapärased koraalivariatsioonid
Rahvapärase koraalivariatsiooni ehk rahvakoraali tutvustamine (ka loengu vormis)
Koori või ansambli vokaalne kujundamine (töö fraseerimise, legato, artikulatsiooniga jne)
Pop- ning jazzstiili laulmine koori ja ansambliga
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks

5. Heli Jürgenson
Vokaalne töö ja koorihääleseade
Kooridirigeerimise õpetus
Töö kooriga: segakoor, naiskoor, meeskoor
Suurvormide ettevalmistamine
Vaimulik muusika, kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine

6. Toomas Kapten
Dirigeerimisõpe ja kooritöö metoodika
Töö kooriga: segakoor, naiskoor, meeskoor, noortekoor
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine
Koorimuusika arranžeerimine
Töö orkestriga: sümfooniaorkester, keelpilliorkester, kammerorkester, sümfoniettorkester, segaansamblid

7. Kuno Kerge
Töö kooriga: poiste(sega)koor, meeskoor, segakoor
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks, kavade koostamine ja ülesehitus
Hääleseade ja koori kõla kujundamine

8. Külli Kiivet
Koorihääleseade ja töö kooriga (mudilas-, poiste-, laste-, neidude-, nais-, mees- ja segakoor)
Koori aktiivne lahtilaulmine (erinevad meetodid)
Laste (noorte)- ja täiskasvanute klassikaline hääleseade, töö koori solistidega
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks


9. Triin Koch
Koorihääleseade
Töö kooriga (naiskoor, segakoor)
Dirigeerimisõpe

10. Ingrid Kõrvits
Kooritöö lastekooriga ja neidudekooriga 
Dirigeerimisõpe
Relatiivse noodistlugemise metoodika kasutamine kooritöös 
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine

11. Thea Paluoja
Töö mudilas- ja lastekooriga
Töö vokaalansambliga
Ansamblilisuse saavutamine kooris ja vokaalansamblis
Arranžeerimine vastavalt koosseisule, lauljate vanusele, võimetele ja vokaalsele eripärale

12. Jana Perens
Töö kooriga: poistekoor, naiskoor, kammerkoor, segakoor
Koori hääleseade (sh laste hääleseade) ja vokaalne töö
Koori kõla kujundamine
Töö koori solistidega
Relatiivse noodistlugemise metoodika kasutamine kooritöös
Orff-pedagoogika põhimõtete kasutamine kooritöös
Noodiõpetus koorilauljatele


13. Peeter Perens
Töö kooriga (segakoor, meeskoor)
Koorihääleseade
Dirigeerimisõpe

14. Veronika Portsmuth
Töökooriga (segakoor, naiskoor) ja ansambliga
Koori hääleseade ja vokaalne töö
Dirigeerimisõpe
Kaasaegne koorimuusika
Põhjamaade koorimuusika
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks

15. Aarne Saluveer
Töö mudilas-, laste- nais- ja segakooriga
Kooriürituste kunstiline juhtimine
Koorihääleseade
Pop- ja jazzstiil, vokaal ja töö metoodika 

16. Kuldar Schüts
Töö kooriga (poistekoor, meeskoor, segakoor)
Vokaaltöö, hääleseade ja ansamblitöö nimetatud kooriliikidega
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks


17. Heli Sepp
Töö kooriga (mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor)
Kooritöö korraldamine
Eelpool nimetatud kooriliikide hääleseade 

18. Maarja Soone
Töö kooriga (laste-, neidude- ja mudilaskoor)
Koorihääleseade

19. Hirvo Surva
Dirigeerimisõpe
Koorihääleseade
Kooritöö metoodika ja töö kooriga (meeskoor, poistekoor, segakoor, lastekoor)
Ansamblitöö
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine

20. Raul Talmar
Töö kooriga (eelistan sega- ja naiskoore)
Hääleseade
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine

21. Kaie Tanner
Töö kooriga (laste-, mudilas- ja naiskoor)
Kirikumuusika, kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine

22. Annelii Traks
Töö kooriga (mudilas- ja poistekoor)
Koorihääleseade (mudilased, poisid)

23. Merike Toro
Töö naiskooridega
Kooritöö metoodika
Dirigeerimisõpe
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine 

24. Indrek Vijard
Töö kooriga: poistekoor, klassikaline poistekoor, segakoor, meeskoor
Hääleseade murdeeas poistega ja selle valdkonna spetsiifika
Laulupäevade kava koostamine ja juhtimine

25. Toomas Voll
Töö kooriga (laste-, neidude- ja segakoor)
Töö ansambliga
Koorihääleseade 

26. Margit Võsa
Töö kooriga (naiskoor, kammerkoor)
Töö kaasaegse koorimuusikaga
Dirigeerimisõpe
Saksa- ja prantsuskeelne koorimuusika
Kooriürituste kunstiline juhtimine, kontseptsiooni- ja repertuaarialane nõustamine

27. Elo Üleoja
Koori vokaalne kujundamine
Dirigeerimisõpe
Kooritöö metoodika ja töö kooriga (segakoor, meeskoor, mudilaskoor, lastekoor)

28. Ene Üleoja
Töö sega-, laste- ja naiskooridega
Kooritöö metoodika
Dirigeerimisõpe
Kirikumuusika
Koorihääleseade
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine 

PUHKPILLI MENTORID
29. Valdo Rüütelmaa
Töö noorteorkestritega
Dirigeerimine ja orkestritöö metoodika
Vaskpillimängu tehnikad
Ühendorkestrite juhendamine 

30. Priit Sonn
Töö puhkpilliorkestriga
Dirigeerimine ja orkestritöö metoodika
Ansamblimäng
Puhkpillimängu alused (hingamine, artikulatsioon, intonatsioon jms)

HÄÄLESEADEKOOLITUSE MENTORID

31. Triin Ella
Koorihääleseade, individuaalhääleseade