Mentorid

Esimesed 17 mentorit valis Eesti Kooriühingu muusikanõukogu 21. märtsil 2005. Hiljem on nimekirja korduvalt täiendatud.

KOORIMUUSIKA MENTORID 

1. Lauri Breede
Töö kooriga: meeskoor, segakoor, naiskoor
Vokaalne töö häälemurdelise noorega
Dirigeerimise algõpetus
Koorihääleseade

2. Taavi Esko
Töö kooriga: lastekoor, poistekoor (ansambel), noorte segakoor, kammer- ja segakoor 

3. Janne Fridolin
Töö kooriga (mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, segakoor)
Dirigeerimisõpe
Koori hääleseade (sh laste hääleseade)
Pop- ning jazzstiili laulmine kooriga
Regilaul koorimuusikas

4. Kadri Hunt
Töö kooriga: mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, poistekoor, segakoor
Töö vokaalansamblitega
Vaimulik muusika, sh gregooriuse laul ja Eesti rahvapärased koraalivariatsioonid
Rahvapärase koraalivariatsiooni ehk rahvakoraali tutvustamine (ka loengu vormis)
Koori või ansambli vokaalne kujundamine (töö fraseerimise, legato, artikulatsiooniga jne)
Pop- ning jazzstiili laulmine koori ja ansambliga

5. Heli Jürgenson
Vokaalne töö ja koorihääleseade
Kooridirigeerimise õpetus
Töö kooriga (suurvormide ettevalmistamine)
Vaimulik muusika, kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine

6. Toomas Kapten
Dirigeerimisõpe ja kooritöö metoodika
Töö kooriga: segakoor, naiskoor, meeskoor, noortekoor
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine
Koorimuusika arranžeerimine
Töö orkestriga: sümfooniaorkester, keelpilliorkester, kammerorkester, sümfoniettorkester, segaansamblid

7. Kuno Kerge
Töö kooriga: poiste(sega)koor, meeskoor, segakoor
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks, kavade koostamine ja ülesehitus
Hääleseade ja koori kõla kujundamine

8. Külli Kiivet
Aktiivne koori lahtilaulmine (hingamisharjutused, aktiivne kehaline liikumine ja vokaali juhtimine)
Koorihääleseade (mudilas-, poiste-, laste-, neidude- ja kammerkoor)
Laste- ja noorte klassikaline hääleseade, töö koori solistidega
Koori kõla kujundamine ja vokaalne töö
Töö kooriga (mudilas-, poiste-, laste-, neidude- ja kammerkoor)

9. Triin Koch
Koorihääleseade
Töö kooriga (naiskoor, segakoor)
Dirigeerimisõpe

10. Ingrid Kõrvits
Kooritöö lastekooriga ja neidudekooriga 
Dirigeerimisõpe
Relatiivse noodistlugemise metoodika kasutamine kooritöös 

11. Peeter Perens
Töö kooriga (segakoor, meeskoor)
Koorihääleseade
Dirigeerimisõpe

12. Thea Paluoja
Töö mudilas- ja lastekooriga
Töö vokaalansambliga
Ansamblilisuse saavutamine kooris ja vokaalansamblis
Arranžeerimine vastavalt koosseisule, lauljate vanusele, võimetele ja vokaalsele eripärale

13. Veronika Portsmuth
Töökooriga (segakoor, naiskoor) ja ansambliga
Koori hääleseade ja vokaalne töö
Dirigeerimisõpe
Kaasaegne koorimuusika
Põhjamaade koorimuusika
Kunstiline konsultatsioon kontsertideks ja laulupäevadeks

14. Lydia Rahula
Töö laste- ja poistekooridega, ka segakooriga
Kooride ühisürituste kunstiline juht ja dirigent
Laulupäevade kunstiline juht ja dirigent

15. Alo Ritsing
Töö mees- , sega- ja naiskooridega
Koorihääleseade
Kooritöö metoodika
Dirigeerimisõpe
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine

16. Aarne Saluveer
Töö mudilas-, laste- nais- ja segakooriga
Kooriürituste kunstiline juhtimine
Koorihääleseade
Pop- ja jazzstiil, vokaal ja töö metoodika 

17. Kuldar Schüts
Töö kooriga (poistekoor, meeskoor, segakoor)
Vokaaltöö, hääleseade ja ansamblitöö nimetatud kooriliikidega

18. Heli Sepp
Töö kooriga (mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor)
Kooritöö korraldamine
Eelpool nimetatud kooriliikide hääleseade 

19. Maarja Soone
Töö kooriga (laste-, neidude- ja mudilaskoor)
Koorihääleseade

20. Ants Soots
Tervikkava (või osa) ettevalmistus ja kontserdid külalisdirigendi staatuses
Vokaalne töö ja koori hääleseade
Kooridirigeerimise õpetus ja kooritöö metoodika
Kooride ühisürituste kunstiline juht ja dirigent
Koorimuusika-alase teabepäeva kontseptsioon ja kunstiline läbiviimine
Laulupäeva kunstiline juht ja dirigent
Töö mees- ja segakooriga, mingil teemal ka naiskooriga. Ei ole praktilisi kogemusi tööks laste- ja õpilaskooridega. 

21. Hirvo Surva
Dirigeerimisõpe
Koorihääleseade
Kooritöö metoodika ja töö kooriga (meeskoor, poistekoor, segakoor, lastekoor)
Ansamblitöö
Kooriürituste kunstiline juhtimine ja nõustamine

22. Raul Talmar
Töö kooriga (eelistan sega- ja naiskoore)
Hääleseade
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine

23. Kaie Tanner
Töö kooriga (laste-, mudilas- ja naiskoor)
Kirikumuusika, kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine

24. Annelii Traks
Töö kooriga (mudilas- ja poistekoor)
Koorihääleseade (mudilased, poisid)

25. Merike Toro
Töö naiskooridega
Kooritöö metoodika
Dirigeerimisõpe
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine 

26. Indrek Vijard
Töö kooriga: poistekoor, klassikaline poistekoor, segakoor, meeskoor
Hääleseade murdeeas poistega ja selle valdkonna spetsiifika
Laulupäevade kava koostamine ja juhtimine

27. Toomas Voll
Töö kooriga (laste-, neidude- ja segakoor)
Töö ansambliga
Koorihääleseade 

28. Margit Võsa
Töö kooriga (naiskoor, kammerkoor)
Töö kaasaegse koorimuusikaga
Dirigeerimisõpe
Saksa- ja prantsuskeelne koorimuusika
Kooriürituste kunstiline juhtimine, kontseptsiooni- ja repertuaarialane nõustamine 

29. Elo Üleoja
Koori vokaalne kujundamine
Dirigeerimisõpe
Kooritöö metoodika ja töö kooriga (segakoor, meeskoor, mudilaskoor, lastekoor)

30. Ene Üleoja
Töö sega-, laste- ja naiskooridega
Kooritöö metoodika
Dirigeerimisõpe
Kirikumuusika
Koorihääleseade
Laulupäevade kavade koostamine ja kunstiline juhtimine 

31. Mikk Üleoja
Töö segakoori ja vokaalansamblitega
Dirigeerimisõpe
Erinevate muusikastiilide interpreteerimine

PUHKPILLI MENTORID

32. Harry Illak
Noorteorkestrite temaatika
Dirigeerimisõpe, orkestritöö metoodika
Töö projektorkestritega, töö korraldus
Mitme orkestri ühisprojektid 

33. Aavo Ots
Dirigeerimine ja orkestritöö metoodika
Praktiline puhkpilliansamblite juhendamine
Vaskpillimängu tehnikad ja nende õpetamine
Orkestrite juhendamine ja kontserdikava ettevalmistamine jne.
 
34. Hando Põldmäe
Töö puhkpilliorkestriga
Orkestri kontserdikavade koostamine
Orkestri kunstiline juhtimine ja töö planeerimine 

35. Valdo Rüütelmaa
Töö noorteorkestritega
Dirigeerimine ja orkestritöö metoodika
Vaskpillimängu tehnikad
Ühendorkestrite juhendamine 

36. Priit Sonn
Töö puhkpilliorkestriga
Dirigeerimine ja orkestritöö metoodika
Ansamblimäng
Puhkpillimängu alused (hingamine, artikulatsioon, intonatsioon jms)

HÄÄLESEADEKOOLITUSE MENTORID

37. Anu Aimla
Koorihääleseade, individuaalhääleseade (kõik kooriliigid)

38. Triin Ella
Koorihääleseade, individuaalhääleseade

39. Viviane Kallaste
Koorihääleseade, individuaalhääleseade (sega- nais- ja neidudekoor)