Külli Kiivet

Külli Kiivet (1979) lõpetas EMTA 2006 a. koolimuusika erialal (Prof. A.Sööt ja dots. A.Alt) ja G.Otsa nim. Tallinna Muusikakooli 2001 a. klassikalise laul erialal (Õp. T.Bachmann). Töötab Tallinna Muusikakeskkoolis laulueriala ja hääleseade õpetajana (alates 2008), on üle-eestilise neidudekoori LEELO peadirigent (alates 2013) ja Eesti Kooriühingu mentor (alates 2015).

Aastatel 2004-2010 ja 2015-2017 töötas Lasteekraani Muusikastuudios ja oli ETV noortekoori ning kontsertkoori peadirigent, 2012-2015 oli kammerkoori „Head Ööd, Vend“ dirigent ja 2013-2015 TMKK poistekoori dirigent ja hääleseadja. Aastatel 2004-2010 oli Tallinna Muusikakooli ettevalmistusklasside õpetaja.


Lauljana on ta osalenud mitmetes ooperites, muusikalides ja suurvormides ning koorikonkurssidel Eestis ja välismaal. Ta osaleb tihti mentorina erinevate žüriide töödes ning on olnud külalisdirigent maakondlikel laulupidudel ja laulupäevadel. Tema laululapsed on saavutanud auhinnalisi kohti nii Eesti sisestel kui ka rahvusvahelistel lauluvõistlustel.

Külli Kiivet oli XII Noortelaulupeo (2017) „mina jään…“ neidudekoori liigidirigent ning on XXVII üldlaulupeo naiskooride liigidirigent (2019).
Ta on pälvinud Eesti Kooriühingult kaks aastapreemiat – „Aasta noor dirigent 2009“ ja „Aasta dirigent 2017“.