Annelii Traks

Annelii Traks (1961) lõpetas TRK (praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) koorijuhtimise erialal 1987 ja on ennast pidevalt täiendanud EMTA täienduskoolituskeskuse kursustel ja Vigala seminarlaagris.

1986-1992 oli ta Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetaja, alates 1992. aastast töötab muusikaõpetaja ja poiste mudilaskoori dirigendina Tartu Karlova Gümnaasiumis ning juhatab ka Tartu Poistekoori. Alates 1996. aastast on ta Karlova Gümnaasiumi direktori asetäitja muusika alal.

Annelii Traks on oma kooridega edukalt osalenud Eesti ja rahvusvahelistel konkurssidel, viimati sai Tartu Poistekooriga hõbemedali ja kulddiplomi Kooriolümpialt Bremenis 2004. 

Alates 1997. aastast on ta juhatanud mudilaskoore kõigil üld- ja noorte laulupidudel, 2005 ja 2006 juhatas ka mudilaskooride festivali MuFe ühendkoori.