Mentorite tegevusvaldkonnad

Ansamblitöö

Taavi Esko, Kadri Hunt, Thea Paluoja, Veronika Portsmuth, Hirvo Surva, Toomas Voll, Mikk Üleoja, Kuldar Schüts.

Arranžeerimine

Toomas Kapten, Thea Paluoja

Dirigeerimisõpe

Ants Soots, Heli Jürgenson, Ene Üleoja, Hirvo Surva, Triin Koch, Alo Ritsing, Merike Toro, Peeter Perens, Veronika Portsmuth, Margit Võsa, Elo Üleoja, Mikk Üleoja, Lauri Breede, Janne Fridolin, Ingrid Kõrvits, Toomas Kapten.

Erinevad muusikastiilid (praktiline interpretatsioon)

Kadri Hunt, Heli Jürgenson, Mikk Üleoja.

Hääleseade

Heli Jürgenson, Elo Üleoja, Triin Koch, Ants Soots, Kadri Hunt, Hirvo Surva, Aarne Saluveer, Peeter Perens, Viviane Kallaste, Maarja Soone, Ene Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Toomas Voll, Annelii Traks (mudilas- ja poistekoor), Indrek Vijard (sh murdeeas poisid), Kuldar Schüts (poistekoorid), Külli Kiivet (mudilas-, poiste-, laste-, neidude- ja kammerkoor), Anu Aimla (sh laste hääleseade), Janne Fridolin (sh laste hääleseade), Triin Ella, Kuno Kerge.

Kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine

Heli Jürgenson, Kaie Tanner, Ene Üleoja.

Kooritöö korraldamine

Heli Sepp

Kunstiline juhtimine, kontseptsiooni- ja repertuaarialane nõustamine

Ants Soots, Hirvo Surva, Aarne Saluveer, Raul Talmar, Merike Toro, Ene Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Indrek Vijard, Hando Põldmäe, Kuno Kerge, Toomas Kapten, Margit Võsa.

Lastekoor

Lydia Rahula, Elo Üleoja, Aarne Saluveer, Hirvo Surva, Taavi Esko, Heli Sepp, Ene Üleoja, Maarja Soone, Ingrid Kõrvits, Kaie Tanner, Thea Paluoja, Kadri Hunt, Toomas Voll, Külli Kiivet, Janne Fridolin

Meeskoor

Alo Ritsing, Ants Soots, Elo Üleoja, Hirvo Surva, Peeter Perens, Lauri Breede, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Kuno Kerge, Toomas Kapten

Mudilaskoor

Elo Üleoja, Aarne Saluveer, Heli Sepp, Maarja Soone, Kadri Hunt, Kaie Tanner, Thea Paluoja, Annelii Traks, Külli Kiivet, Janne Fridolin

Naiskoor

Merike Toro, Aarne Saluveer, Ants Soots, Triin Koch, Maarja Soone (neidudekoor), Ene Üleoja, Kadri Hunt (neidudekoor), Kaie Tanner, Veronika Portsmuth, Toomas Voll, Külli Kiivet (neidudekoor), Margit Võsa, Toomas Kapten

Noortekoor

Toomas Kapten

Poistekoor

Lydia Rahula, Hirvo Surva, Taavi Esko, Maarja Soone, Kadri Hunt, Annelii Traks, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Janne Fridolin, Kuno Kerge.

Pop- ja jazzstiil, vokaal ja töö metoodika

Kadri Hunt, Aarne Saluveer, Janne Fridolin

Prantsuskeelne muusika

Margit Võsa

Puhkpillimuusika

Harry Illak, Aavo Ots, Valdo Rüütelmaa, Sirly Illak-Oluvere, Hando Põldmäe, Priit Sonn

Rahvapärase koraalivariatsiooni ehk rahvakoraali tutvustamine (sh loengu vormis)

Kadri Hunt

Regilaul koorimuusikas

Janne Fridolin

Relatiivse noodistlugemise metoodika kasutamine kooritöös

Ingrid Kõrvits

Saksakeelne muusika

Margit Võsa

Segakoor

Elo Üleoja, Heli Jürgenson, Hirvo Surva, Ants Soots, Triin Koch, Kadri Hunt, Aarne Saluveer, Taavi Esko, Peeter Perens, Ene Üleoja, Mikk Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Toomas Voll, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Külli Kiivet, Janne Fridolin, Kuno Kerge, Toomas Kapten

Töö orkestriga (sümfooniaorkester, keelpilliorkester, kammerorkester, sümfoniettorkester, segaansamblid)

Toomas Kapten

Vaimulik muusika

Kadri Hunt (ka gregooriuse laul ja Eesti rahvapärased koraalivariatsioonid), Heli Jürgenson, Kaie Tanner, Ene Üleoja.