Mentorite tegevusvaldkonnad

Ansamblitöö

Taavi Esko, Kadri Hunt, Thea Paluoja, Veronika Portsmuth, Hirvo Surva, Toomas Voll, Mikk Üleoja, Kuldar Schüts.

Arranžeerimine

Toomas Kapten, Thea Paluoja

Dirigeerimisõpe

Heli Jürgenson, Ene Üleoja, Hirvo Surva, Triin Koch, Merike Toro, Peeter Perens, Veronika Portsmuth, Elo Üleoja, Lauri Breede, Janne Fridolin, Ingrid Kõrvits, Toomas Kapten.

Erinevad muusikastiilid (praktiline interpretatsioon)

Kadri Hunt, Heli Jürgenson.

Hääleseade

Heli Jürgenson, Elo Üleoja, Triin Koch, Kadri Hunt, Hirvo Surva, Aarne Saluveer, Peeter Perens, Maarja Soone, Ene Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Toomas Voll, Annelii Traks (mudilas- ja poistekoor), Indrek Vijard (sh murdeeas poisid), Kuldar Schüts (poistekoor, meeskoor, segakoor), Külli Kiivet (mudilas-, poiste-, laste-, neidude-, nais-, mees- ja segakoor), Janne Fridolin (sh laste hääleseade), Triin Ella, Kuno Kerge, Jana Perens

Kirikuaasta, jumalateenistusel laulmine

Heli Jürgenson, Kaie Tanner, Ene Üleoja.

Kooritöö korraldamine

Heli Sepp, Kaie Tanner

Kunstiline juhtimine, kontseptsiooni- ja repertuaarialane nõustamine

Hirvo Surva, Aarne Saluveer, Raul Talmar, Merike Toro, Ene Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Indrek Vijard, Kuno Kerge, Toomas Kapten, Külli Kiivet, Kuldar Schüts, Kadri Hunt, Ingrid Kõrvits, Heli Jürgenson

Lastekoor

Elo Üleoja, Aarne Saluveer, Hirvo Surva, Taavi Esko, Heli Sepp, Ene Üleoja, Maarja Soone, Ingrid Kõrvits, Kaie Tanner, Thea Paluoja, Kadri Hunt, Toomas Voll, Külli Kiivet, Janne Fridolin

Meeskoor

Elo Üleoja, Hirvo Surva, Peeter Perens, Lauri Breede, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Kuno Kerge, Toomas Kapten, Külli Kiivet

Mudilaskoor

Elo Üleoja, Aarne Saluveer, Heli Sepp, Maarja Soone, Kadri Hunt, Kaie Tanner, Thea Paluoja, Annelii Traks, Külli Kiivet, Janne Fridolin

Naiskoor

Merike Toro, Aarne Saluveer, Triin Koch, Maarja Soone (neidudekoor), Ene Üleoja, Kadri Hunt (neidudekoor), Kaie Tanner, Veronika Portsmuth, Toomas Voll, Külli Kiivet (neidudekoor, naiskoor), Toomas Kapten, Jana Perens

Noortekoor

Toomas Kapten

Poistekoor

Hirvo Surva, Taavi Esko, Maarja Soone, Kadri Hunt, Annelii Traks, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Janne Fridolin, Kuno Kerge, Külli Kiivet, Jana Perens

Noodiõpetus koorilauljatele

Jana Perens

Orff-pedagoogika põhimõtete kasutamine kooritöös

Jana Perens

Pop- ja jazzstiil, vokaal ja töö metoodika

Kadri Hunt, Aarne Saluveer, Janne Fridolin

Puhkpillimuusika

Valdo Rüütelmaa, Priit Sonn

Rahvapärase koraalivariatsiooni ehk rahvakoraali tutvustamine (sh loengu vormis)

Kadri Hunt

Regilaul koorimuusikas

Janne Fridolin

Relatiivse noodistlugemise metoodika kasutamine kooritöös

Ingrid Kõrvits, Jana Perens

Segakoor

Elo Üleoja, Heli Jürgenson, Hirvo Surva, Triin Koch, Kadri Hunt, Aarne Saluveer, Taavi Esko, Peeter Perens, Ene Üleoja, Veronika Portsmuth, Lauri Breede, Toomas Voll, Indrek Vijard, Kuldar Schüts, Külli Kiivet, Janne Fridolin, Kuno Kerge, Toomas Kapten, Jana Perens

Suurvormide ettevalmistamine

Heli Jürgenson

Töö koori solistidega

Jana Perens

Töö orkestriga (sümfooniaorkester, keelpilliorkester, kammerorkester, sümfoniettorkester, segaansamblid)

Toomas Kapten

Vaimulik muusika

Kadri Hunt (ka gregooriuse laul ja Eesti rahvapärased koraalivariatsioonid), Heli Jürgenson, Kaie Tanner, Ene Üleoja.