Merike Toro

Merike Toro on lõpetanud 1972. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi kooridirigeerimise ja muusikaõpetaja erialal Jüri Variste klassis. Ta on töötanud J. Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetajana, olnud Türnpu nimelise meeskoori ja segakoor “Nooruse” koormeister ja abidirigent. Juhatanud 15 aastat Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoori. Tegutseb omaloodud Meriko segakooriga. 

Merike Toro on juhatanud maakondlikel ja Eesti Naislaulu Seltsi poolt korraldatud laulupäevadel, olnud mitme naiskooride laulupäeva kunstiline juht (2006 Kurgja, 2008 Türi, 2010 Rakvere), juhatanud XXIV ja XXV laulupeol naiskoore.