Tööpakkumised

Eesti Koorijuhtide Liit otsib juhatuse assistenti!

Alustav Ääsmäe naisansambel (ilmselt tulevane koor 😊) otsib toredat juhendajat alates jaanuarist 2024!

Olemas prooviruumid (Ääsmäe külakeskuses), entusiastlikud lauljad ja juhendaja tasu. Proovid toimuvad kord nädalas teisipäeviti ca kell 19.30-21.00.

Huvilistel palun võtta kontakti:

Liisu Siimer, tel 53304166

e-post: liisusiimer@gmail.com

Eesti Rahvusringhäälingu segakoor kuulutab välja konkursi uue peadirigendi leidmiseks.

Peadirigendi kandidaadilt ootame:

–        Huvitavaid ideid ja loovaid lahendusi

–        Loomingulist küpsust ja kõiki võitvat sarmi

–        Kutsetunnistuse olemasolu

Eesti Rahvusringhäälingu segakoor pakub

–        koostööd Eesti ühe suurima segakooriga, kus on erakordselt huvitavad ja koostööaltid lauljad (proovid teisipäeviti 17.45-20.30)

–        stabiilset töökeskkonda hästitoimiva juhatusega

–        lepingulist töösuhet MTÜ Ringhäälingu Segakooriga

–        head võimalust enesearenguks

Kandideerimiseks palume saata:

–        enda CV (võib olla vabas vormis)

–        näidisettepanek ühe tervikliku kontserdikava ideega ERR-i segakoorile

Sellele järgneb proovitöö kooriga (kas 16. või 23. jaanuaril 2024), kus palume:

–        Töötada varasemalt etteantud teosega
(Pärt Uusberg „Mis on inimene“, James MacMillan „O Radiant Dawn“)

–        Töötada teosega prima vista

Kandideerimise tähtaeg 12. jaanuar 2024 (k.a).
Kandideerimiseks palume saata CV ning kontserdikava idee e-mailiga errkoor@gmail.com

Tallinna Ülikooli Meeskoor otsib dirigenti!

Kaja naiskoor otsib dirigenti!

Eesti Rahvakultuuri Keskus otsib meeskonda Harjumaa rahvakultuurispetsialisti

Rahvakultuurispetsialisti ülesandeks on

 • nõustada Harjumaa kultuuritöötajaid valdkondlikes küsimustes;
 • rahvakultuuri valdkondliku andmekogu haldamine Harjumaa tasandil;
 • UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamisele kaasa aitamine;
 • Harjumaa koostöövõrgustiku töös osalemine;
 • keskuse töö ja teenuste tutvustamine Harjumaal.

Täpsema info leiab SIIT

Konkurss Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigendi kohale

Eesti Kooriühing ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing kuulutavad välja konkursi ENPO kunstilise juhi / peadirigendi kohale.

Kandideerida võivad kõik orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on kollektiivi konkreetne arengu- ja tegevuskava selleks tööks järgnevaks viieks aastaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 6. oktoobriks 2023. a Eesti Kooriühingusse meiliaadressile aiki.koolmeister@kooriyhing.ee:

· vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile;

· CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta;

· dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon;

· oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta);

· ettepanek kollektiivi teise dirigendi koha täitmiseks. Ka teisel dirigendil nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon. Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Kollektiivi kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame:

· vastutamist vabariikliku kollektiivi töö plaanipärase täitmise eest.

Soovitav:

· varasem töökogemus projektkollektiivi juhina.

Eesti Kooriühingu muusikatoimkond vaatab laekunud avaldused läbi ja teatab tulemused hiljemalt 13. oktoobriks 2023.

Tutvustav info orkestri kohta on leitav SIIT


TALLINNA VÕRU SELTSI ANSAMBEL LIISO OTSIB UUT JUHTI!

Oleme üks eriline ja rõõmsameelne 26 aastane 8-liikmeline naisansambel,kel ainsana maailmas vaid võrukeelne repertuaar.

Elukogemust ja -aastaid meil jagub, ent hingelt oleme noored. Ette on näidata folkansambli tiitel.
Laulame nii rahva- kui rahvalikke laule. Oleme Võru Pärimustantsu Festivalile oodatud esinejad.
Kontsertreise oleme teinud Prantsusmaast Krimmini. Otsime teotahtelist, väljakutsealdist uut juhti, et ansambli 30.sünnipäevaks teine CD välja anda.
Eeldame kandidaadilt klahvpilli mängu oskust, on hea, kui valdab akordioni.
Lauluproovid on 2 korda kuus, teisipäeva õhtuti, kesklinnas Sakala 14 majas.
Töö eest saab ka tasu.

Huvilistel anda teada telefonil 5525241 Külli Müürsepp või meilile kylli.myyrsepp@gmail.com

NAISANSAMBEL PIHLAMARI OTSIB DIRIGENTI

Seoses eaka dirigendi otsusega jääda eemale ansambel Pihlamari  juhtimisest, otsime endale uut dirigenti.

Ansambel Pihlamari tähistas maikuus oma tegevuse 25.aastapäeva toreda kontserdiga. Selle hooaja üritused olid jõulukontserdid kirikutes, kevadel võtsime osa Hans Hindpere laulude konkursist, kus saime eripreemia huvitava repertuaarivaliku eest. Meie laulude repertuaaris on rahvaluulele seatud laulud, estraadilaulud ja ka klassikalised laulud.
Mõned näited repertuaarist:

„Tiideratas, taaderatas“ (rahvaluule, seade G. Podelski), „Kelle pärast nad on loodud“ (rahvaluule, seade R. Dikson), „Igatsus“ (F. Chopin, seade G. Podelski), „Ave Maria“ (Bach-Counot), „Läbi saju“ (R. Valgre, seade H. Hindpere).
Lauluproovides oleme käinud esmaspäeviti alates kella 18.15st  Laagri Kultuurikeskuses. Siiski otsime ka kohta Tallinnale lähemale. 

Enamus lauljatest on kauaaegsed segakoori lauljad ning laulavad praegugi segakooris Sõprus.

Võtame lahkesti vastu ja oleme rõõmsad uue dirigendi üle, kel jätkub head tahtmist ja kannatlikkust meid õpetada.

Kontakt: Merike Tammik, e-mail: Merike.Tammik@gmail.com, Kontakttelefon 55 618 614

Tallinna Kuristiku Gümnaasium vajab lastekoorile koorijuhti ja kooli bändile juhendajat

Täpsemat infot saab: Aivi Osman (arendusjuht) aivi.osman@kuristiku.ee

Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste Naiskoor otsib dirigenti

Maksu- ja Tolliameti segakoor Peale Viit otsib dirigenti. 

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) kuulutab välja konkursi orkestri
peadirigendi kohale.

Peadirigendi ülesanne on volituste perioodil juhtida ja vastutada orkestri kunstilise tegevuse
eest, lähtudes valdkonna arenguvajadustest ja arvestades orkestri spetsiifikaga (valdkonna
kompetentsi koondav üle-eestiline projektorkester) ning aineliste võimalustega.
Peadirigendiks saab kandideerida erialase kvalifikatsiooniga, valdkonna töökogemusega ning
hea suhtlemisoskusega kandidaat.
Kandidaadil tuleb esitada:

 1. kandideerimisavaldus;
 2. erialast kvalifikatsiooni tõendav dokument või koopia;
 3. nägemus orkestri lähiaastate tegevusplaanidest;
  Valituks osutunud peadirigent moodustab orkestri kunstilise toimkonna: nimetab orkestri teise
  dirigendi või külalisdirigendi või dirigendid, kelle arv ei ole reglementeeritud.
  Peadirigendi ja kunstilise toimkonna volituste aeg on viis aastat.
  VOP koguneb ühe- kuni kolmepäevastele kokkusaamistele 3-5 korda aastas –
  puhkpillidirigentide seminarid ja koolituslaagrid ning kontserdid Eestimaa eri paigus
  (võimalusel koostöö mõne kohaliku muusikakollektiiviga), välislektorid, välisreisid jm.
  Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) on asutatud 1965. aastal. Selles
  ainulaadses koosluses mängivad puhkpilliorkestri dirigendid, pilliõpetajad ja üliõpilased.
  Tegutsemisaastate jooksul on orkestris osalenud kaugelt üle paarisaja muusiku. VOP oli ja on
  generatsioonide ühendaja ja Eesti puhkpillitraditsioonide edasikandja. Samas on see ka
  eriline loomelabor, olgu siis noorte- või üldlaulupidude repertuaari esmaesitaja ja hindajana
  või eesti heliloojate teoste ettekandjana.
  VOPi peadirigendid on olnud Helmut Orusaar, Leho Muldre, Hando Põldmäe, Harry Illak ja
  Bert Langeler. Dirigentidena on aastaid panustanud Leopold Vigla, Vello Loogna, Elmar
  Peäske, Paul Karp, Voldemar Lemmik, Heldur Saade, Andres Avarand ja Ott Kask. Alates 2018. aastast on orkestri direktor Maria Mägar. VOPis osalejad on meie puhkpillielu
  vankumatud eestseisjad, väärikad dirigendid, kelle missiooniks on Eesti puhkpilliorkestrite
  püsimine ja edendamine.
  Kuna VOP koondab dirigente ja puhkpillimuusika entusiaste üle Eesti, siis iganädalaselt koos
  ei harjutata. Orkester koguneb 3-5 korda aastas. Kavad harjutatakse selgeks 2-3 päevastes
  harjutuslaagrites, mis toimuvad Eesti erinevates paikades ning mille lõpuks antakse üks või
  kaks kontserti.
  VOP omab Eesti puhkpillimuusikas erilist positsiooni, see on omalaadne „väärikate kogu“
  mis läbi aastakümnete on hoidnud ja edasi kandnud Eesti puhkpillimuusika traditsioone ja
  väärtusi.
  Taotluse palume esitada e-posti aadressile: vopkonkurss2023@googlegroups.com
  Taotluse esitamise tähtaeg on 05.09.2023 ja valimised toimuvad 16. septembril 2023
  koolituslaagris Türil.
  Peadirigendi ametisse asumise aeg on jaanuar 2024.
  Täiendav informatsioon Kaili Pern kailipern@gmail.com

Eesti Meestelaulu Selts otsib TEGEVJUHTI

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • tunned sidet Eesti meestelauluga ja soovid panustada selle arengusse
 • sind motiveerib vabatahtliku organisatsiooni töö korraldamine ja juhtimine
 • omad kogemust projektide kirjutamises ja juhtimises

Eesti Meestelaulu Selts pakub:

 • võimalust jätta enda jälg Eesti meestelaulu- ja laulupeoliikumisele
 • tööaega osalise koormusega
 • paindlikkust töötamise aja ja koha osas

Tööle asumise aeg on 1. august 2023.

Kandideerimiseks esita motivatsioonikiri ja CV 14. juuliks 2023 a alloleval e-aadressil.

Lisainfo:

Indrek Vijard, Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees

+372 502 0690

indrek.vijard@nmkool.ee

Koorijuht otsib koori

Noor dirigent ja kammernaiskoori Sireeni laulja Sara Corriga, kes lõpetas sel kevadel EMTA magistriõpingud Hirvo Surva käe all, jääb veel aastaks Eestisse ja soovib siin leida koorijuhi tööd!

Sara räägib eesti keelt A2 tasemel (Tallinna Ülikooli sertifikaat), aga valdab muidugi ka itaalia ja inglise keelt. Ta töötab heameelega nii täiskasvanute kui ka laste- või noortekooriga, nii Tallinnas kui väljaspool Tallinna. 

Palun võtke ühendust tema meiliaadressil: corriga.sara@yahoo.it