Jana Perens

Jana Perens (s. 1970) on lõpetanud 1993. a Tallinna Konservatooriumi (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) koorijuhtimise eriala prof. Ants Sootsi klassis.

2000-2001 läbis ta gümnaasiumi muusikaõpetaja õpetajakoolituse täiendkoolituse ning 2005-2006 solfedžo, muusikateooria ja muusikaloo õpetajate kutsealase koolitusprogrammi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

2008 omandas ta pedagoogikamagistri kraadi Tallinna Pedagoogikaülikooli Kasvatusteaduste teaduskonnas pedagoogika erialal.

Jana Perens on Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia Popkoori koormeister (alates 2023), Püha Miikaeli Poistekoori hääleseadja, koormeister (alates 2014) ja dirigent (alates 2018), Püha Miikeali Poistekoori I ja II-III kl. ettevalmistuskooride dirigent ja VHK   Muusikakooli solfedžoõpetaja (alates 2006).

2012-2019 oli Jana Perens Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori dirigent, 2009-2012 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Segakoori peadirigent, 2008-2020 VHK Õpetajate ja Lastevanemate Segakoori looja ja dirigent.