LTP tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik tegevustoetuse programm

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm (LTP TTP) on riiklik programm, mis toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive ja nende juhte.

LTP TTP rahastamist ja järelevalvet teostab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) juurde loodud LTP TTP toimkond:
 • Indrek Vijard – koorimuusika
 • Jaanus Põlder – rahvamuusika
 • Rauno Zubko – rahvatants
 • Ene Vohu – programmide arendus
 • Andi Einaste – programmide arendus
 • Eino Pedanik – kultuuriministeerium
 • Sten Weidebaum – kommunikatsioon
 • Aet Maatee – laulu- ja tantsupidu

Programm jõuab sihtgruppideni läbi valdkonna keskseltside, milleks on Eesti Kooriühing (KÜ) ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS).  

Eesti Kooriühingu toetusprogrammi komisjon:
 • Heli Jürgenson
 • Tuuli Metsoja
 • Kristel Pedak 
 • Hando Põldmäe
 • Valdo Rüütelmaa
 • Ants Soots
 • Kaie Tanner
 • Merike Toro
 • Varje Vürst

Programm on hooajapõhine ning toetuse suurus igal hooajal lähtub riigieelarve eraldisest.

Kollektiivide tegevustoetus

Oluline info LTP liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi hooaja 2019/20 ning 2020/21 taotlusvoorus osalejale

Kasutusperiood pikeneb

COVID-19 viirusest tingitud pandeemia on juba teist hooaega mõjutamas laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust, mistõttu, on toetusprogrammi toimkond otsustanud pikendada 2019/20 ning 2020/21 hooaja kollektiivide tegevustoetuste programmist eraldatud toetuse kasutamata osa summa kasutamise tähtaega kuni 30. novembrini 2021. Aruanded kahe eelmise hooaja toetusprogrammi kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2021. Aruanne tuleb esitada laulu- ja tantsupeo registris.

Kui kollektiiv on juba tasunud toetusmeetmest mõne sündmuse osavõtumaksu, kuid

 • sündmuse edasilükkamise tõttu ei saa kollektiiv sellel enam osaleda,
 • või kui sündmus ei toimu ning kollektiiv saab osavõtumaksu tagasi,

võib toetust kasutada hooajal 2020/21 kehtivate abikõlbulike kulude järgi. Sellisel juhul tuleb pärast toetussummade kasutamist esitada uus aruanne.

Juhul kui te ei soovi 2019/20 või 2020/21 hooaja toetuse kasutamise aega pikendada ning soovite kasutamata jäänud toetusest (ka osalise kasutamise korral) loobuda, või kui teie kollektiiv on oma tegevuse lõpetanud, tuleb toetus või toetuse mittekasutatud osa tagasi kanda hiljemalt 30. novembriks 2021 Eesti Kooriühingu või ERRS-i arveldusarvele:

Eesti Kooriühing

SEB a/a EE391010022002520006

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

SEB  a/a EE331010052030778007

Täiendavad abikõlbulikud kulud

Pandeemia mõjude leevendamiseks otsustati abikõlbulike kulude hulka lisada erandina ka järgmised artiklid:

 • kollektiivi proovide ja kontsertide jaoks vajalikud video-ja helitehnilised vahendid ja lahendused;
 • ruumi rent kollektiivide proovilaagriteks väljaspool oma tavaproovi toimumispaika.

Kollektiivide toetusprogramm ei ole seotud kollektiivijuhtide palgatoetusega

Juhime ka tähelepanu, et käesolev kollektiivide toetusprogramm ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatav laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetusmeede, on kaks eraldi toetusmeedet, millest on võimalik toetust taotleda.

Täpsemat infot LTP protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimuste pikendamise kohta, sealhulgas otsetoetuse lubatud kasutusvaldkonnad, leiate veebilehelt aadressiga: https://sa.laulupidu.ee/toetusprogramm/kollektiivide-tegevustoetus/

Korduma kippuvad küsimused otsetoetuse kasutamise kohta:

Hooaja 2020/2021 otsetoetuse kasutamine kollektiivi juhi osalise palgatoetuse maksmiseks

Kui kollektiivi juht, kellel on kehtiv kutsetunnistus, saab töölepingu, käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel palka, saab makstud palgast ja ka sellelt tasutud maksudest osa katta otsetoetusest. See käib koorijuhtimistundide kohta, aga mitte muusikatundide kohta. 

Toetust ei saa kasutada lisatasu maksmiseks, vaid ainult lepingu alusel makstud palga ja maksude osaliseks tasumiseks.

Aruandesse tuleb märkida eraldatud toetusest isiku pangakontole makstud summa ja toetusest tasutud maksud. Toetussumma tuleks jagada mitme kuu peale.

Lahtrisse “summa dokumendil” saab panna, kui palju palka maksti ja “summa toetusest” – kui palju sellest kaeti toetusest.

Ja samamoodi ka makstud maksude kohta.

Töölepingu, käsunduslepingu või töövõtulepingu koopia ning palga ja maksude maksmist tõendavad dokumendid (palgalehed ja maksekorraldused) tuleks saata meili teel aiki.koolmeister@kooriyhing.ee. Registrisse ei saa neid laadida.

Eriolukorra tõttu on hooaja 2020/2021 ja 2019/2020 toetuse jäägi kasutamise tähtaega pikendatud 30. novembrini 2021 ning aruandluse tähtaega 15. detsembrini 2021 ning kasutusvaldkondadele on lisandunud:

 • ruumi rent kollektiivi proovilaagriteks väljaspool oma tavaproovi kohta
 • kollektiivi proovide ja kontsertide jaoks vajalikud mobiilsed video- ja helitehnilised vahendid ja lahendused (enne soetamist tuleks meili teel teavitada aiki.koolmeister@kooriyhing.ee, mida plaanitakse soetada ja miks see on kollektiivile vajalik).

Toetust ei saa kasutada kooridele ja orkestritele esinemisriietuse soetamiseks.

Toetusprogramm uueneb alates hooajast 2021/22

Ühtlasi anname teada, et Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimused ja taotlemine alates järgmisest hooajast (2021/22) muutub! Uus taotlusvoor algab 1. septembrist Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lähemat infot muudatuste kohta ning määruse uuenenud toetusprogrammi kohta saadame teile esimesel võimalusel. Lisaks toimuvad enne septembrikuud ka uuenenud toetusprogrammi infopäevad, mille toimumisaegade kohta anname aegsasti teada.

Lugupidamisega

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi toimkond