LTP tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik tegevustoetuse programm

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogramm (LTP TTP) on riiklik programm, mis toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive ja nende juhte.

LTP TTP rahastamist ja järelevalvet teostab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) juurde loodud LTP TTP toimkond:
 • Indrek Vijard – koorimuusika
 • Jaanus Põlder – rahvamuusika
 • Rauno Zubko – rahvatants
 • Ene Vohu – programmide arendus
 • Andi Einaste – programmide arendus
 • Eino Pedanik – kultuuriministeerium
 • Sten Weidebaum – kommunikatsioon
 • Aet Maatee – laulu- ja tantsupidu

Programm jõuab sihtgruppideni läbi valdkonna keskseltside, milleks on Eesti Kooriühing (KÜ) ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts (ERRS).  

Eesti Kooriühingu toetusprogrammi komisjon:
 • Heli Jürgenson
 • Tuuli Metsoja
 • Kristel Pedak 
 • Hando Põldmäe
 • Valdo Rüütelmaa
 • Ants Soots
 • Kaie Tanner
 • Merike Toro
 • Varje Vürst

Programm on hooajapõhine ning toetuse suurus igal hooajal lähtub riigieelarve eraldisest.

Üks programm, palju võimalusi

Kollektiivid ja kollektiivijuhid saavad LTP TTP kaudu taotleda kollektiivide tegevustoetust, kollektiivijuhi õppestipendiumi ning kollektiivide arendusstipendiumi.

Kollektiivide tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetusprogrammi raames on tegevustoetuste taotlusvoor hooajaks 2020/2021 kollektiividele taotlemiseks avatud 23. september – 14. oktoober 2020.

Kollektiivi kontaktisikul on võimalik täita taotlus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris aadressil http://register.laulupidu.ee.

Kollektiividel on 2020/2021 hooajal programmist toetuse taotlemise oluliseks eelduseks aktiivne hooajaline tegevus ning loomulikult osalemine laulu- ja tantsupeo liikumises. Toetust saavad taotleda täiskasvanute kollektiivid, kes osalesid 2019. aastal toimunud XXVII laulu- ja XX tantsupeo protsessis ning noortekollektiivid, kes on tegutsenud vähemalt ühe hooaja ja valmistuvad osalema järgmistel laulu- ja tantsupidudel.

Samuti eeldatakse taotlejalt kõigi varasemate laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riikliku toetusprogrammiga seotud lepinguliste kohustuste korrektset täitmist. Sel korral saavad toetust taotleda ka need kollektiivid, kel eelmise hooaja toetusprogrammi aruanne on COVID-19 pandeemiast põhjustatud eriolukorra tõttu veel esitamata.

Toetuse kogumaht ühele kollektiivile on minimaalselt 550 eurot ning taotleja saab seda kasutada COVID-19 pandeemiast tingitult keerulisel ajal tegevuse jätkamiseks ning enese arendamiseks. Samuti on kollektiivijuhtidel võimalik toetusprogrammi toel taotleda kutsetunnistust, mis on muuhulgas edaspidi vajalik ka loodava palgatoetusprogrammi kaudu palgatoetuse taotlemiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb kollektiivi esindajal täita ajavahemikul 23. september – 14. oktoober 2020 kõigile nõuetele vastav taotlus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris (http://register.laulupidu.ee). Taotluste esitamine lõpeb 14. oktoobril 2020 kl 23.59. Hilinenud taotlusi ei menetleta.

2020/2021 hooaja tegevustoetuse programmi täpsemad tingimused leiate siit:

Tegevustoetus on laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik toetusprogramm (LTP TP), mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (ELT SA) kaudu. Programmi eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide ja nende juhtide tegevust ning valdkonna arengut.

ELT SA volitab lepingu alusel tegevustoetuste taotlusi menetlema valdkonna arengut tagavad ühingud: Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, kes moodustavad taotluste menetlemiseks toetusprogrammi ekspertkomisjonid.

Lisainformatsioon:

Eesti Kooriühing programmitoimetaja   Aiki Koolmeister aiki.koolmeister@kooriyhing.ee telefon 627 4456Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts programmitoimetaja Kadri Karin toetus@errs.ee telefon 601 5641Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA programmitoimetaja   Vaike Rajaste vaike.rajaste@laulupidu.ee telefon: 627 3120

Eriolukorra tõttu otsustati 2019/2020 toetusprogrammi kasutusaega pikendada 1. novembrini 2020 ning aruandluse tähtaega 15. novembrini 2020. Toetuse saanud kollektiivi kontaktisik esitab finantsaruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale kogu toetussumma kasutamist, kuid mitte hiljem kui 15. november 2020 laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris  http://register.laulupidu.ee.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade kollektiivi toetusprogrammi 2019/2020 hooaja tingimusi  VAATA SIIT

Kollektiivijuhi õppestipendium

Laulu- ja tantsupeo hooajal on kollektiivijuhtidel võimalik taotleda õppestipendiumit. Stipendiumi teavitamine toimub LTP registri kaudu. Stipendiumi taotleb kollektiivijuht personaalselt ning stipendiumi suurus ei sõltu juhendatavate kollektiivide arvust.

Kollektiivi arendusstipendium    

Laulu- ja tantsupeo vahelistel hooaegadel saavad isiklikust ja valdkonna üldisest arendamisest süvitsi huvitatud kollektiivid taotleda kollektiivide arendusstipendiumit. Stipendiumi teavitamine toimub LTP registri kaudu ning taotlemine käib KÜ ja ERRS-i vahendusel.