Hääleseadjad

Sellel lehel on valik hääleseadjaid, kes on nõus kooridega koostööd tegema.

Töötasu tuleb igal kollektiivil ise hääleseadjaga kokku leppida.

Alar Haak                   alarhaak@gmail.com

Anne Uusna                anneuusna@gmail.com

Anu Aimla                  anu.aimla@mail.ee

Eha Pärg                     ehaparg@hot.ee

Jaanika Kuusik           jaanikakuusik@gmail.com

Kaja Post                    kaja@post.com

Karin Salumäe            karin.salumae@gmail.com,

Kuldar Schüts             kuldarkuldar@gmail.com

Külli Kiivet                kyllikiivet@gmail.com

Sigrid Mutso               smutso@gmail.com

Tiia Puhvel                 tiia.puhvel@karlova.edu.ee

Triin Ella                    triinuella@gmail.com

Viviane Kallaste         vivian.kallaste@gmail.com