Eesti Naislaulu Selts

Eesti Naislaulu Selts (ENLS) on loodud oktoobris 1994.

Oma eelkäijateks loeb selts 1921. aastal Tallinnas asutatud Eesti Lauljate Liitu, 1928. aastal loodud Tartu Naislaulu Seltsi ja 1935. aastal loodud Tallinna Naislaulu Seltsi.

Esimeseks esinaiseks valiti Maret Hurt. Järgnevatel aastatel on esinaisteks valitud Viktoria Jagomägi, Kaie Kuslap,Tiia Penajm ja Maire Pedak. Alates 2014. aastast Margit Võsa.

Seltsi kuulub 60 koori. 52 naiskoori ja 8 neidudekoori. Kokku  ligi 2500 lauljat. Esindatud on kõik maakonnad.

ENLS-i tegevuse sisuks on naiskoorilaulu traditsioonide edendamine, rahvustunde hoidmine ja neidudekooride kaasamine.

Seltsil on oma lipp ja motolaul „Ei saa mitte vaiki olla“ ning hõbedast hoburaudsõlg, mida liikmeskooride lauljad armastusega kannavad.

Selts peab üheks oma kõige olulisemaks ülesandeks luua võimalus igal liikmel seltsi tegevusest osa saada ning teha muusika- ja kultuurialast koostööd kõigi huvilistega nii Eestis kui ka välismaal.

Toimuvad mitmed traditsiooniks muutunud üritused:

• Eesti nais- ja neidudekooride laulupäevad

• Eesti nais- ja neidudekooride võistulaulmised

• Isadepäeva kontserdid

• Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdid

• Advendikontserdid

* Kontserdisarjad

* Tähtpäevakontserdid

* Teabepäevad

*Kontserdiprojektid

ENLS annab välja AASTA NAISKOORI auhinda, Arvo Ratassepa Fondi stipendiumi ja
Arvo Ratassepa mälestusauhinda.

Välja on antud 9 erinevat naiskoorilaulikut, erinevaid väiketrükiseid ja 4 elulooraamatut seltsi esimestest auliikmetest – Ants Söödist, Lembit Verlinist, Silvia Mellikust ja Vaike Uibopuust, ENLSi patrooni, proua Ingrid Rüütli tervituskõnede kogumik ning kolm duubel CD plaati.

Eesti Naislaulu Seltsi juhatusse kuuluvad:

Margit Võsa – esinaine
Elen Ilves
Külli Kiivet
Mait Männik
Meeli Müller
Anne Nelling
Andrus Siimon
Toomas Voll
Vastutav sekretär – Marika Murumaa

Meie kodulehe aadress on https://www.naislauluselts.ee/

Eesti Naislaulu Seltsi arengukava leiad siit: https://www.naislauluselts.ee/wp-content/uploads/2020/04/ENLS-arengukava-2020-2025.pdf