Eesti Naislaulu Selts

Eesti Naislaulu Selts (ENLS) on loodud oktoobris 1994.

Esimeseks esinaiseks valiti Maret Hurt. Järgnevatel aastatel on esinaisteks valitud Viktoria Jagomägi, Kaie Kuslap,Tiia Penajm ja Maire Pedak. Alates 2014. aastast Margit Võsa.

Seltsi kuulub ligi 70 koori, neist 3 neidudekoori ligi 2000 lauljaga. Esindatud on kõik maakonnad.

ENLS-i tegevuse sisuks on naislaulu traditsioonide hoidmine ja rikastamine ning omavahelise läbikäimise elavdamine, ka noortekooride kaasamine.

Seltsil on oma lipp ja motolaul „Ei saa mitte vaiki olla“ ning hõbedast hoburaudsõlg, mida meie liikmeskooride lauljad armastusega kannavad.

Toimuvad mitmed traditsiooniks muutunud üritused:

• Eesti naiskooride laulupäevad

• Eesti nais- ja neidudekooride võistulaulmised

• Isadepäeva kontserdid

• Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdid

• Advendikontserdid

Anname välja AASTA NAISKOORI auhinda ja ARVO RATASSEPA nimelist mälestusauhinda.

Oleme välja andud 7 erinevat naiskoorilaulikut, erinevaid väiketrükiseid ja 4 elulooraamatut meie seltsi esimestest auliikmetest – Ants Söödist, Lembit Verlinist, Silvia Mellikust ja Vaike Uibopuust.

Eesti Naislaulu Seltsi juhatusse kuuluvad:

Margit Võsa – esinaine
Elen Ilves
Meeli Müller
Anne Nelling
Andrus Siimon
Toomas Voll

Vastutav sekretär – Marika Murumaa

Meie kodulehe aadress on https://www.naislauluselts.ee/