Eesti Meestelaulu Selts

Eesti Meestelaulu Seltsi loomise mõte tekkis 1988.aastal Saaremaa meeskooride laulupäeval. Seltsi asutamiskoosolek toimus 5. novembril 1988 Viljandis. Seltsi liikmeteks on loomisest alates kõik Eestis tegutsevad meeskoorid. Seltsi liikmeteks on 31 meeskoori ligi 1000 lauljaga, 7 noorte meeskoori 150 lauljaga ja 52 poistekoori 1450 lauljaga, olles 2500 lauljaga suurim Eestis tegutsev lauluselts. Tänaseks on Seltsiga on liitunud enamik poistekoore ning nende arvukuse poolest kuulume maailmas esirinda. Kokku on selts poistekooride tegevuse hoogustumisele kaasa aidanud iga-aastased üleriigilised poistekooride spordi- ja laululaagrid ning regulaarselt toimuvad poistekooride, poiste-solistide ja ansamblite võistulaulmised. Meeskooridele järelkasvu saamiseks on seltsi initsiatiivil loodud alates 1999.aastast mitmeid noorte meeskoore.

Eesti Meestelaulu Seltsi patrooniks on Eesti Vabariigi President.

Meestelaulu Selts on väärtustanud ja algatanud mitmeid Eesti rahva jaoks olulisi sündmusi ja traditsioone, milleks on Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril rahvuslipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni , Emadepäeva taastähistamine piduliku kontserdiga Estonia kontserdisaalis, Tartu rahu aastapäeva pidulik tähistamine ja laulupeo tule toomise korraldamine läbi maakondade Tartust Tallinna.

EMLSi suurimateks ettevõtmiseks on poiste- ja meeskooride laulupäevade korraldamine. Selts korraldas 2012.aasta juunis Tartus Põhja- ja Baltimaade meestelaulu päevad, kus osalesid meeskoorid Soomest, Norrast, Rootsist, Lätist, Leedust ja Fääri saartelt. Ühtekokku osales 55 välismeeskoori 1800 lauljaga. Koos Eesti poiste- ja meeskooridega osales laulupäevade peakontserdil Tähtvere lauluväljakul 4500 lauljat.

Eesti Meestelaulu Seltsi tegevust on 2013.aastal tunnustatud Aadu Luukase missioonipreemiaga.

Eesti Meestelaulu Seltsi juhatus. Valitud EMLS üldkoosolekul 30.09.2022

Indrek Vijard
juhatuse esimees
e-post:indrek.vijard@nmkool.ee

Guido Kaasik
juhatuse liige
e -post: guido.kaasik@gmail.com  

Peeter Kesner
juhatuse liige
e-post: peeter.kesner@gmail.com

Tanel Ross
juhatuse liige
e-post: tanelross@icloud.com 

Tiit Aavik
juhatuse liige
e -post: tiit.aavik@gmail.com 

Jürgen Rünk
juhatuse liige
e -post: rynk.jyrgen@gmail.com

Kuldar Schüts
juhatuse liige
e -post: kuldarkuldar@gmail.com 

Taivo Linnamägi
juhatuse liige
majandustoimkonna esimees
e -post: taivo500@hotmail.com   

Eesti Meestelaulu Seltsi koduleht

Eesti Meestelaulu Seltsi tööplaan

Eesti Meestelaulu Seltsi arengukava on täiendamisel.