Uudised

Avaneb taotlusvoor laulu- ja tantsupeo liikumise juhendajate tööjõukulu toetuseks

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate 2024. aasta tööjõukulu toetuse taotlemiseks on taotlusvoor avatud 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2023.

2024. aastaks toetuse taotlemisel on minimaalne kontakttunni maksumus 19,05 eurot ning maksimaalne 38,10 eurot. Taotlusvooru prognoositav eelarve on 2 400 000 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Toetuse taotlemiseks tuleb tutvuda toetusmeetme määruse ja seletuskirjaga. Lisainfot leib veel Kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määrusest nr 1. Taotluse esitamine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Toetuse menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.