Eesti konkursid ja festivalid

VII lastekooride konkurss-festival Keilas 26.-27.03.2021


Osavõtutingimused

• Lastekooris võivad osaleda IV-IX klassi õpilased, 15% vanemaid (põhikoolide koorides vilistlased) minimaalne lauljate arv 16;
• Koori nimekiri (nimi, klass, sünniaeg) esitatakse saabumisel festivali sekretariaati, õpilaspilet on kohustuslik kaasa võtta ja vajadusel esitada;
• Konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi materjale raadio ja telesalvestusteks ja ürituse eel- ning järelreklaamis ilma selle eest honorare maksmata.
• Konkurss-festivali osavõtumaks on 150 € / koori kohta ning see tuleb kanda Eesti Kooriühingu arveldusarvele EE3910 10 0220 0252 0006 märksõnaga „Lastekooridekonkurss-festival kollektiivinimi“ hiljemalt 4. detsembriks 2019. Transpordi, majutuse ja toitlustuse kulud kannab koor ise.

Registreerimisleht siin:

Konkursi JUHEND

1. Lastekoorid võistlevad kahes kategoorias vastavalt kohustusliku loo raskusastmele. Kunstilisel toimkonnal on õigus koori poolt valitud kategooriat muuta, kui see pole koori võimetele vastav.2. Iga koor esitab konkursikava, mis sisaldab:
•             kohustuslik laul Veljo Tormise kogumikust „Vanavanemate viisivakk”
                     A-kategooria – Veljo Tormis (J.A. Hermann, P. Tekkel) „Kevadel“
                     B-kategooria – Veljo Tormis (M. Körber) “Kiigu, liigu laevukene”
•             vabakava, mis mõlemas kategoorias lisaks kohustuslikule laulule sisaldab veel vähemalt ühe a cappella koorilaulu;
•             laulu saateks võib kasutada ainult naturaalpille;
•             esinemise üldaeg mõlemas kategoorias peab jääma vahemikku 8-12 minutit.Esinemise kestus 8-12 minutit tähendab aega esimese laulu esimesest noodist kuni viimase laulu viimase noodini. Aja ületanud või lühema kava laulnud koor saab miinuspunkte, 1 ületatud või vähem lauldud minut = 1 karistuspunkt. Arvestus algab 30 sekundit pärast aja ületamist või 30 sekundit enne miinimumaja lõppu.

Žürii töö ja hindamise alused
•             konkurssi hindab kolme kuni viieliikmeline žürii, mille nimetab Eesti Kooriühingu muusikanõukogu;
•             hindamine toimub 10-palli süsteemis kümnendik-alajaotusega, vastavalt tulemustele jagatakse kooride tasemekategooriatesse:
9,8– 10,0 esimene preemia “summa cum laude”;
9,0- 9,7 esimene preemia “cum laude”;
8,0- 8,9 esimene preemia;
7,0- 7,9 teine preemia;
6,0-6,9 kolmas preemia;
5,9 ja alla selle osavõtudiplom.
•             žüriiliikmete keskmine hinne on aluseks paremusjärjestuse väljaselgitamisel;
•             võrdse punktisumma korral on otsustavaks žürii esimehe hääl;
•             eraldi hinnatakse kohustuslikku laulu;
•             hindamisel arvestatakse interpretatsiooni, tehnilisi (rütmi, diktsiooni) ja muusikalisi (emotsionaalsus, kava mitmekülgsus, üldmulje) parameetreid;
•             Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid;
•             žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. 

Autasustamine
• Žürii otsusega omistatakse mõlemas kategoorias parimatele kooridele rahalised preemiad vastavalt
   kogutud punktisummale;
• Žüriil on õigus anda ka eripreemiaid;
• Auhinnafondi suurus on 3000€.
Konkursi tulemuste põhjal võib koor taotleda kategooriat või tõsta koorile omistatud kategooriat juhul, kui kogutud punktisumma seda võimaldab (alus: EV HM käskkiri nr. 1045, 19.12.2006 „Õpilaskooridele, õpilaspuhkpilliorkestritele, instrumentaalmuusika orkestritele ja ansamblitele kategooriate omistamise põhimõtted”). Dirigent peab enne konkurssi esitama žüriile vastavasisulise avalduse.

Info:
Tuuli Metsoja
koolikooride konsultant Eesti Kooriühingus
Tel: +3725116308, tuuli.metsoja@kooriyhing.ee