Uudised

Veljo Tormise Virtuaalkeskuse teabe kogumine

Kallid koorid,

Tänavu tähistatakse kogu maailmas Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva, mille puhul avatakse Veljo Tormise Virtuaalkeskus. Internetipõhise infobaasi eesmärk on tagada Tormise loomingupärandi kättesaadavus, säilitamine, levik ning rahvusvahelise tuntuse edendamine. 

Juba helilooja eluajal alanud projekt on jõudnud andmete kogumise faasi. Soovime Teie koostööd Tormise tegevuse ja loominguga seonduva materjali kogumisel. Ühtlasi palume luba materjali avaldamiseks Veljo Tormise Virtuaalkeskuses. 

Digitaalsel kujul on oodatud järgnev teave:

* Tormise teoste esituse videosalvestiste veebilingid (YouTube, Vimeo jne.)

* erinevate helikandjate (kassetid, albumid, CD plaadid) kujundusfailide näidised, sh. esikülg, tagakülg, CD plaadi kujundus

* kontsertide kavalehed, reklaamlehed, brošüürid, bukletid jms.

* Tormisega seotud intervjuude, artiklite, arvustuste koopiad või veebilingid

* tähtsamad fotod


Materjali saatmiseks palun pöörduge projektijuht Iti Tederi poole, kes avab igale koorile eraldi Google Drive kausta teabe üleslaadimiseks.

E-post: iti@veljotormis.com
T
elefon: 5466 7689


Virtuaalkeskus avatakse esmakordselt 7. augustil 2020. Selleks ajaks püüame koondada kokku kõige tähtsama info. 
Veljo Tormise Virtuaalkeskuse arendamist on toetanud EAÜ, KULKA, Digikultuuriaasta 2020 ja Kuusalu vald.

Facebook: https://www.facebook.com/veljotormiskeskus/
Instagram: https://www.instagram.com/veljotormiskeskus/
Twitter: https://twitter.com/VeljoTormisCntr

Toredat koostööd soovides,

Veljo Tormise Virtuaalkeskus