Uudised

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) kuulutab välja konkursi peadirigendi kohale


Peadirigendi ülesanne on volituste perioodil juhtida ja vastutada orkestri kunstilise tegevuse
eest, lähtudes valdkonna arenguvajadustest ja arvestades orkestri spetsiifikaga (valdkonna
kompetentsi koondav üle-eestiline projektorkester) ning aineliste võimalustega.
Peadirigendiks saab kandideerida erialase kvalifikatsiooniga, valdkonna töökogemusega ning
hea suhtlemisoskusega kandidaat.
Kandidaadil tuleb esitada:

  1. kandideerimisavaldus;
  2. erialast kvalifikatsiooni tõendav dokument või koopia;
  3. nägemus orkestri lähiaastate tegevusplaanidest;

Valituks osutunud peadirigent moodustab orkestri kunstilise toimkonna: nimetab orkestri teise
dirigendi või külalisdirigendi või dirigendid, kelle arv ei ole reglementeeritud.
Peadirigendi ja kunstilise toimkonna volituste aeg on viis aastat.
VOP koguneb ühe- kuni kolmepäevastele kokkusaamistele 3-5 korda aastas –
puhkpillidirigentide seminarid ja koolituslaagrid ning kontserdid Eestimaa eri paigus
(võimalusel koostöö mõne kohaliku muusikakollektiiviga), välislektorid, välisreisid jm.
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) on asutatud 1965. aastal. Selles
ainulaadses koosluses mängivad puhkpilliorkestri dirigendid, pilliõpetajad ja üliõpilased.
Tegutsemisaastate jooksul on orkestris osalenud kaugelt üle paarisaja muusiku. VOP oli ja on
generatsioonide ühendaja ja Eesti puhkpillitraditsioonide edasikandja. Samas on see ka
eriline loomelabor, olgu siis noorte- või üldlaulupidude repertuaari esmaesitaja ja hindajana
või eesti heliloojate teoste ettekandjana.
VOPi peadirigendid on olnud Helmut Orusaar, Leho Muldre, Hando Põldmäe, Harry Illak ja
Bert Langeler. Dirigentidena on aastaid panustanud Leopold Vigla, Vello Loogna, Elmar
Peäske, Paul Karp, Voldemar Lemmik, Heldur Saade, Andres Avarand ja Ott Kask. Alates 2018. aastast on orkestri direktor Maria Mägar. VOPis osalejad on meie puhkpillielu
vankumatud eestseisjad, väärikad dirigendid, kelle missiooniks on Eesti puhkpilliorkestrite
püsimine ja edendamine.
Kuna VOP koondab dirigente ja puhkpillimuusika entusiaste üle Eesti, siis iganädalaselt koos
ei harjutata. Orkester koguneb 3-5 korda aastas. Kavad harjutatakse selgeks 2-3 päevastes
harjutuslaagrites, mis toimuvad Eesti erinevates paikades ning mille lõpuks antakse üks või
kaks kontserti.
VOP omab Eesti puhkpillimuusikas erilist positsiooni, see on omalaadne „väärikate kogu“
mis läbi aastakümnete on hoidnud ja edasi kandnud Eesti puhkpillimuusika traditsioone ja
väärtusi.
Taotluse palume esitada e-posti aadressile: vopkonkurss2023@googlegroups.com
Taotluse esitamise tähtaeg on 05.09.2023 ja valimised toimuvad 16. septembril 2023
koolituslaagris Türil.
Peadirigendi ametisse asumise aeg on jaanuar 2024.
Täiendav informatsioon Kaili Pern kailipern@gmail.com