Uudised

Uuring eriolukorra mõjudest muusika valdkonna loovisikutele

Hea muusik, 

koroonakriis pole jätnud mõjutamata meist kedagi. Kriisi tulemusena on oma loomingulised väljundid ja igapäevatöö kaotanud paljud loovisikud, enim just muusikud. Et kestvas kriisis ning eelkõige sellest väljumisel Teile kõige sobivamate meetmetega appi tulla, vajab riik, Kultuurkapital, loomeliidud ning Teie valdkonna katusorganisatsioonid infot, mida vaid Teie loovisikuna anda saate.

Palume Teil täita juuresolev anonüümne uuring, mille eesmärk on saada ülevaade nii heliloojate ja autorite kui ka esitajate, interpreetide, dirigentide ning koorijuhtide hakkamasaamisest kriisis ja eriolukorra mõjusid kriisi järgselt Teie loomingulisele tegevusele, karjäärile ja majanduslikule olukorrale.

Küsimustik on leitav SIIT 

Link on avatud 30. aprilli hilisõhtuni.

Lugupidamisega

Marko Lõhmus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse eriala vanemlektor, uurimisrühma juht