Uudised

Uued võrukeelsed koorilaulud on jõudnud noodivihikusse

Ilmunud on uute võrukeelsete koorilaulude kogumik „Liigu’, liigu’, laulukõnõ!“. Noodivihikus on 33 laulu, mille hulgast leiavad endale repertuaari nii mees-, nais- kui ka segakoorid.

Tegu on teise võrukeelsete koorilaulude kogumikuga, kuhu on koondatud valik eelmisel aastal neljandat korda toimunud võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursile saabunud laule. Võistlusele esitati palju toredat kooriloomingut ja kogumik „Liigu’, liigu’, laulukõnõ!“ pakubki kooridele võimalust leida uut võrukeelset repertuaari ka kahe Uma Pido vahelisel ajal.

Kogumikus on nii päris uusi koorilaule kui ka Vana-Võromaa kihelkondade rahvalaulude seadeid, näiteks neljandal koorilaulukonkursil peapreemia saanud Alo Ritsingu rahvalauluseaded. Segakoorilauludest on vihikus konkursil esimese koha saanud laul „Kodutsõ’ tsirgu’“ (muusika: Rein Kalmus, sõnad: Artur Adson), teise koha laul „Väiku sõsar vellega“ (muusika: Alo Ritsing, sõnad: Artur Adson), kaks laulu, mis jagasid konkursil kolmandat kohta: „Vikahtkaar“ (muusika: Triin Norman, sõnad: Triinu Laan) ja „Katõkõsõ“ (muusika: Margus Ermast, sõnad: Rihhard Iher). Laulikus on ka konkursi parim meeskoorilaul „Ei olõ’ rahha“ (muusika: Alo Ritsing, sõnad: Rihhard Iher). Esindatud on nii vähem teada kui ka laiemalt tuntud autorite, näiteks Contra, Aapo Ilvese, Kristo Klausi, Erki Meistri, Andres Määri, Ain Kaalepi ja teiste sõnaline ning muusikaline looming.

„Selles väljaandes on nii lihtsasti õpitavaid laule kui ka neid, mis ootavad suuremat pühendumist,“ ütleb lauliku nooditoimetaja ja koorijuht Silja Otsar. „Ehk annab uus võrukeelne koorilooming hoogu kogu kooriliikumisele,“ loodab kogumiku koostaja Merike Tigas.

Kogumiku väljaandja on Võro Selts VKKF. Kogumiku hind on 5 eurot ja seda saab osta Võru Instituudist või tellida Merike Tigaselt (merike.tigas@wi.ee).

Kogumiku „Liigu’, liigu’, laulukõnõ!“ esitluskontsert toimub Mooste Elohelü aegu 15. juulil 2022 Moostes. Lisaks noodivihiku lauludele kuuleb seal muud uuemat võrukeelset kooriloomingut. Laule esitavad naiskoor Tempera ja segakoor Hilaro Võrust ning ansambel Miinus Seitse Tallinnast.

Kogumiku väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Põlva- ja Võrumaa ekspertgrupp), Eesti Rahvakultuuri Keskus (meede „Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamine“), Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Võru Instituut.