Uudised

TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) pakub sügisest erinevaid mikrokraadiprogramme

BFMis saab nüüd omandada uusi teadmisi tudengiks olemata. Oleme mõelnud ka kultuurivaldkonnas, sh muusikamaastikul tegutsejatele.

Nimelt pakub TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) sügisest erinevaid mikrokraadiprogramme. Mikrokraad on nii Eestis kui Euroopas alles uus ja põnev enesetäienduse vorm, kus õppekava koosneb valikust omavahel seotud ainekursustest, mille läbimisel kujuneb tervikvaade koos uute oskuste ja kogemustega.

BFM pakub  koostöös valdkondlike ekspertide, kompetentsikeskuste ja huvigruppidega kõigile huvilistele mitmeid mikrokraadiprogramme, et areneda endale meelepärases ja vajalikus valdkonnas. Nii ongi teadmishimulisel inimesel võimalik haarata endale sobivas mahus ja vormis uusi pädevusi ning saada osa akadeemilisest maailmast ja BFMi inspireerivast õhustikust. Mitmes õppekavas õpitakse osaliselt koos bakalaureuse- või magistriõppe tudengitega, mistõttu on võimalik neid ainepunkte vähemalt valikainetena ka edasistes õpingutes arvestada. 

Toome välja mõningad mikrokraadiprogrammid, mis võiksid huvi pakkuda valdkonnas tegutsevatele inimestele:  

Eelkooliealiste laste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja

Mikrokraadiprogramm toetab lasteraia muusikaõpetajat ja huvikooli muusikaringi juhendajat töös eelkooliealiste lastega. Õppekava annab teadmised muusikaõppe kavandamiseks ja läbiviimiseks eelkooliealistele lastele ning pakub võimalusi omandatu praktiseerimiseks.

Loov- ja kultuuriprojektide juhtimine

Õppekava tutvustab loov- ja kultuurivaldkonnas tegutsejatele erinevaid kultuurikorralduse aspektide sidudes neid meedia, andragoogika, turunduse ja kommunikatsiooniga. 

Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja

Mikrokraadi “Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja” õppekava annab pädevused teadliku ja läbimõeldud liikumise kavandamiseks ning ellu viimiseks. Õppekava sisaldab ainekursuseid, mille eesmärk on ühise tervikuna tõsta iga tanstija ja tanstuõpetaja teadlikkust erinevaid võimalusi pakkuvaks tantsuliseks liikumiseks.

Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

Mikrokraadipprogramm pakub teadmisi heaolust ja vaimsest tervisest, nende mõjuritest ja toetamisest ning võimalust omandada selleks vajalikud pädevused erinevaid loomingulisi tegevusi läbi tehes.

Võimestav kommunikatsioon koostöövõrgustike toetamiseks

Mikrokraadi õppekava, mis annab oskused ja teadmised erinevate meeskondade sidusaks ja koostöiseks tegutsemiseks. 

Kogu informatsiooni kõikide BFMi mikrokraadiprogrammide kohta leiab meie mikrokraadide kodulehelt.