Uudised

Terviseameti pöördumine seoses huvitegevuse korraldamise soovitustega COVID-19 tingimustes

Tallinna Linnavalitsus
Päästeamet
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kultuuriministeerium
Haridus- ja teadusministeerium
Sotsiaalministeerium

Head koostööpartnerid
Pöördume Terviseameti poolt seoses murega COVID-19 leviku pärast noorte seas, mis on tihedalt seotud Tallinna ja Harjumaa, kuid ka Ida-Virumaa noorte vaba aja tegevustega.
Terviseameti andmetel on Tallinnas 82% üldhariduskoole seotud nakatumistega. Viimastel nädalalatel on haigestumise juurdekasv vanusegrupis 10-19 vastavalt 305% 45-ndal nädalal ja 101% möödunud nädalal. See on murettekitav trend, millega seoses näeme, et erinevatest koolidest õpilasi kokku koondavad huvitegevused (treeningud, tantsukoolid, muusikakoolid, näiteringid, kunsti- ja käsitööringid, kooride ja orkestrite proovid jne) on hetkel väga olulised nakkuse levikut soodustavad kogunemised.
Eriti juhime tähelepanu kõrge riskiga tegevusaladele, kus viiruse leviku risk on suur ning pole võimalik rakendada viiruse tõkestamise meetmeid. Need on tegevused, millega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid ning millega kaasneb tihe kontakt (koorilaulud, orkestriproovid, spordialad, kus meeskonna liikmed omavahel suhtlevad ja on tihedas kontaktis).
Paljud lapsed kannavad viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomite esinemisel ja annavad seda ka edasi. Tihtipeale ei märgata, et lapsel võivad olla haigussümptomid ja sellega tekib suurem leviku risk.
Kuigi suurim oht on hetkel Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, siis iga päevaga suureneb risk üle kogu Eesti.
Tänaste tegevuste eesmärk on piirata nakkuse levikut jõulueelsel perioodil just noorte seas. Kuna jõulud ja jõulude aegne pikem vaheaeg toob endaga kaasa suurenenud üle-Eestilist liikumist ja sotsialiseerumist, siis arvestades, et laste seas on asümptomaatilist levikut rohkem, suureneb risk, et viirus viiakse pühade ajal märkamatult nii vanemaealisteni kui ka kirikutesse ja mujale kultuuriürtustele, suurendades oluliselt nakkuse levikut üle terve Eesti.
Huviharidus ja haridus tervikuna on oluline toimimas hoida, ja me pingutame, et haridust ei peaks piirama, kuid vajame teie poolt olulisel määral abi, et seda saavutada.
Seoses sellega palume kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti.
Koondasime allpool olulised soovitused, mille järgimine tänasel hetkel on hädavajalik.
Palume, et info jõuaks nii kõigi kohalike omavalitsuste juhtideni, üld- ja huvihariduse pidajateni kui ka lapsevanemateni.
Mõistvale suhtumisele lootes ja rahulikku pühadeootust soovides,
Lugupidamisega

Mari-Anne Härma
Peadirektori asetäitja

Palume oma tegevuste läbiviimisel kasutusele võtta järgnev:
 Viige nii palju tunde kui võimalik distantsõppele (kaugjuhendamisele).
 Kui kontakttunnid on möödapääsmatud, siis eelistage väikeste klassiruumide asemel kasutada aulaid ja suuremaid koosolekuruume, et oleks võimalik distantsi hoida.
 Vältige tegevusi gruppides. Kui see ei ole võimalik, siis vähendage grupis kogunemise intervalli (näiteks 3 korra asemel 1 kord nädalas) ning vähendage grupi suurust (maksimaalselt 10 inimeseni grupis).
 Eelistage õues toimuvaid tunde sisetundidele ja individuaaltunde grupitundidele.
 Hoiduge erinevate gruppide vahelistest kontaktidest (seda võimalusel nii erinevatest koolidest õpilaste vahel kui ka gruppide vahel, kes huvitegevusega koos tegelevad).
 Erinevate tundide vahel on mõistlik teha 15 minuti pikkuseid pause, mille ajal palume võimalusel hoida aknad lahti ning ruume tuulutada.
 Tundide vahel puhastage kontaktpindu, mida puudutatakse päeva jooksul tihedalt.
 Jätke ära või lükake edasi huviharidusega seotud sündmused (kontserdid, avalikud (publikuga) arvestused, sõpruskohtumised jne)
 Jälgige distantsi hoidmist igal ajal, sealhulgas ka garderoobides ja ooteruumides.
 Maskide kandmine on samuti väga oluline, kus see on vähegi võimalik. Lastele soovitame maske kanda alates 12. eluaastast. Kindlasti saab maske kanda huvikooli saabumisel nii garderoobides, koridorides ja ooteruumides. Maski tuleb siseruumides kanda nii treeningule saabudes kui ka treeningult lahkudes (sh riietusruumides).
 Oluline on õige kätehügieen ja tihe kätepesu. Juhendajatel peavad klassis olema desinfitseerimisvahendid.
Loomulikult on lapsed väga sotsiaalsed ja sellega peab arvestama. Igapäevaselt koos suhtlevad lapsed liiguvad ja tegutsevad nagunii koos, nende lävimist ei pea takistama, aga suuremaid kogunemisi garderoobides ja koridorides tuleks vältida. Kui see pole võimalik, siis kindlasti nii lastele kui ka õpetajatele maskid ette.
Kui asutuses on tekkinud haigestumine, peavad nii nakatunu kui ka kõik tema lähikontaktsed viivitamatult minema isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nii nakatunute kui ka lähikontaktsetega.