Uudised

Taotlusvoor laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude katmiseks kestab 31. märtsini.

Sellel aastal viiakse läbi kaks taotlusvooru: 1.03-31.03.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 1.01.2021 seisuga) ja 01.08-31.08.2021 (maksed tehakse tagasiulatuvalt 1.04.2021 seisuga).

Toetust saab taotleda Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.

Täpsem info toetuse tingimuste kohta on kultuuriministri määruses ja selle seletuskirjas.