Eesti Puhkpillimuusika Ühing

Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ) loodi 2003. aastal.

EPÜd juhib 6-liikmeline juhatus, mis valitakse 3 aastaks. Juhatuse esimehed on olnud Kaido Otsing, Toomas Peterson, Harry Illak ja Valdo Rüütelmaa.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatusse kuuluvad:

Kaido Kivi (esimees)
Valdo Rüütelmaa 
Triin Viljus – Schippers
Mart Aus
Kalev Kütaru

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juures tegutsevad repertuaari-, ajaloo- ja noorteorkestrite ning kirikumuusika toimkond.

Eesti Puhkpillimuusika Ühing aitab korraldada Eesti puhkpillimuusikaelu ja puhkpilliorkestrite konkursse. Orkestreid hindab rahvusvaheline žürii.

Aasta jooksul toimub Eestis ca 30 puhkpillimuusika festivali või koolitust. Reeglina on ürituse korraldamise initsiatiiv paikkondlik ja vastavalt vajadusele toetab selle läbiviimist Eesti Puhkpillimuusika Ühing.

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga toimub iga-aastane dirigentide koolitus – Balti Puhkpillikool. Traditsioonidega festivalidest toimuvad veel Võru Vaskpillipäevad, Pühajärve Puhkpillipäevad, Hiiumaa Puhkpillipäevad, Tartu rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill” jt.

Tegutsevad järgmised üleriiklikud kollektiivid:

Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester

Eesti Dirigentide Akadeemia Puhkpilliorkester

Eesti Noorte Puhkpilliorkester

Eesti Noorte Kontsertorkester

Eesti Noorte Brass

Suuremad piirkondlikud puhkpilliorkestrid on Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester ja Eesti Saarte Noorte Puhkpilliorkester.

Maakondades tegutsevad Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, Põlvamaa Noorte Puhkpilliorkester, Rapla Maakonna Noorte Puhkpilliorkester ja Pärnu Noorte Puhkpilliorkester.

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arengukava 2021-2030: http://www.puhkpy.ee/s2/581_1793_694_.pdf

Eesti Puhkpillimuusika Ühingu kodulehekülg