Eesti Muusikaõpetajate Liit

Eesti Muusikaõpetajate Liit on asutatud 13. oktoobril 1990. aastal ning selle liikmeteks on valdavalt üldhariduskoolide muusikaõpetajad.

2020 aastal on liikmete arv 166.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu loomise idee sündis Eesti Kooriühingus 1990. a. kevadel , selle ellukutsujaks oli Paul Raud, eeskujuks 1988. aastal taas tegevust alustanud Eesti Meestelaulu Selts. Algatusgrupp, millesse kuulusid Aarne Saluveer, Taavi Esko, Külli Puhkim, Inge Raudsepp, Ene Kangron, Ilme Indas, Koit Kirber jt pöördusid õpetajaskonna poole üleskutsega „Head õpetajad! Kui teie süda valutab eesti muusikaõpetuse tuleviku pärast, olete oodatud Tallinna Õpetajate Majja“. Kogunes ligi 80 õpetajat üle vabariigi, kus arutleti vajaduse üle koondada muusikaõpetajad aineliiduks, hakati seadma eesmärke ja ülesandeid.

“EMÕLiidu esimeesteks on olnud Aarne Saluveer (1990-1995), Ene Kangron (1995-2002), Elin Ots (2002- 2008), Janne Fridolin (2008-2014), Kadi Härma (2014-2017), Jaanus Kann (2017- k.a.); esimehe asetäitjateks Ene Kangron ( 1990-1995), Aarne Saluveer (1995-1998), Külli Puhkim (1998-2002), Lydia Rahula (2002-2005), Janne Fridolin (2005-2008), Kadi Härma (2008-2014), Alla Eenma (2014-2017), Elina Kaasik (2017- k.a.); vastutavateks sekretärideks Inge Raudsepp (1990-2008), Aive Skuin (2008-2017), Ester Pomerants (2017- k.a.).”

Läbi aastate on kandev roll olnud laiendatud juhatusel, millesse on kuulunud erinevate valdkondade juhid: muusika üldhariduskoolis, muusika vene õppekeelega koolis, rahvusvahelised suhted, Orffi-sektsioon, Kodaly-sektsioon, muusika süvaõpe, eelkoolimuusika, instrumentaalmuusika, koolikoorid, noortesektsioon, liikmemasude haldur, KÜ muusikatoimkonna liige. Liidu tegevuse tähtsaim lüli on kindlasti volikogu, kuhu kuuluvad linnade ja maakondade esindajad.

Tegevuse eesmärkideks on muusikaõpetajate toetamine nende erialases töös, muusikaõpetuse alase informatsiooni vahendamine, välissuhete arendamine, võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu struktuur jaotub kolmeks põhivaldkonnaks: eelkooli muusikaõpetus, üldhariduskooli muusikaõpetus, muusikaõpetajate ettevalmistus ülikoolides; ning valdkondi läbivateks toimkondadeks: muusika süvaõpe, muusikaõpetus vene koolis, rahvusvaheline suhtlus, instrumentaalmuusika, koolikoorid.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatus:

Esimees – Jaanus Kann

Esimehe asetäitja – Elina Kaasik

Vastutav sekretär – Ester Pomerants

Valdkondade juhid:

Muusikaõpetus üldhariduskoolis – Aive Skuin

Koolikoorid – Janne Fridolin

Kodaly sektsioon – Lydia Rahula

Orff-sektsioon – Tuuli Jukk

Muusika süvaõpe – Grete Koik

Muusikaõpetus eelkoolis – Karin Muldma

Instrumentaalmuusika – Inge Raudsepp

Muusikaõpetajate ettevalmistus (EMTA) – Kristi Kiilu

Väliskoostöö – Ene Kangron

HEV-muusikaõpetus – Kadri Kutsar

Muusikaõpetus vene õppekeelega koolides – Maia Muldma

Muusikaõpetus keelekümblusklassides -Darja Selivanova

Liikmeskonna haldur – Ester Pomerants

Veebilehtede haldur – Kalli Rõõmusaare

Volikogu liikmed:

Maakondade/linnade esindajad:

Harjumaa – Heli Karu, Raasiku Põhikool

Hiiumaa – Külli Kreegi , Suuremõisa Põhikool

Ida-Virumaa – Stella Müsler, Toila Gümnaasium

Jõgevamaa – Mare Talve, Sadala Põhikool

Järvamaa – Malle Nööp, Paide Gümnaasium

Läänemaa – Karin Sarapuu, Haapsalu Uuemõisa lasteaed-algkool

Lääne-Virumaa – Elene Altmäe, Kadrina Keskkool

Narva – Riina Vohta, Narva Vanalinna Riigikool

Pärnumaa – Kalli Rõõmusaare, Pärnjõe Põhikool/Tootsi LA-PÕK

Pärnu linn – Evelin Mei, Pärnu Kunstide Maja

Raplamaa – Urve Uusberg, Rapla Ühisgümnaasium

Saaremaa – Laine Lehto, Kuressaare Gümnaasium

Tallinn – Anne Maiberg, Tallinna Tehnikagümnaasium

Tartu linn – Anneli Koppel, Tartu Descartes`i Kool

Tartumaa – Krista Kuus, Lähte Gümnaasium

Valgamaa – Siiri Põldsaar, Valga Põhikool

Viljandimaa – Riina Mankin, Suure-Jaani Kool

Võrumaa – Helga Ilves, Võru Lasteaed Sõleke

Eesti Muusikaõpetajate Liidu arengukava 2020-2023 https://emol.ee/wp-content/uploads/2020/12/ARENGUKAVA-2020-2023.pdf

Eesti Muusikaõpetajate Liidu koduleht