Uudised

Riigipoolsed toetused laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele ja nende juhtidele koroonaviirusest tingitud tegevuste katkestuse mõjude leevendamiseks

Koroonaviirusest tingitud eriolukord on muutnud laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tavapärase tegevuse võimatuks ning asetanud kollektiivid ning nende juhendajad väga raskesse olukorda. Meie UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud laulu- ja tantsupeo traditsioon saab püsida ainult senikaua, kuni leidub koori-, orkestrimuusika ja rahvatantsu järjekindlaid harrastajaid ning haritud ja motiveeritud juhendajaid. Suur tänu kõigile organisatsioonidele ja omavalitsustele, kes on juba astunud samme kollektiivide ja kollektiivijuhtide toetamiseks! Riik toetab laulu- ja tantsupeo protsessis osalevaid kollektiive ja nende juhendajaid koroonaviirusest tingitud tegevuste katkestuse mõju leevendamiseks järgmiste toetusmeetmetega:

Kollektiivijuhid ja tasustatud töötajad

–       Kollektiivid saavad oma juhendajatele ja kollektiivide juures tegutsevatele tasustatud töötajatele, kellel oli eriolukorra väljakuulutamise eel kehtiv tööleping, taotleda töötasu kriisiaegset hüvitist Töötukassast vastavalt eriolukorras kehtestatud tingimustele. (https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis). –   

–       Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kellel on kehtiv võlaõiguslik või mõni muu töösuhet tõestav leping või kes mingil põhjusel töötukassa meetmesse ei kvalifitseeru, saavad peagi Kultuuriministeeriumist taotleda kriisi leevendamiseks mõeldud lisaeelarvest töötasu hüvitist. Täpsem info hüvitise taotlemise kohta saabub lähiajal laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu. NB! Palun kontrollige, et Teie kontaktid laulu- ja tantsupeo registris on kehtivad ning info jõuab Teieni (https://register.laulupidu.ee).

–       Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kes tegutsesid muude kokkulepete alusel, saavad hüvitist taotleda KULKA erimeetmest, mille taotlusvoor lõpeb 30. aprillil. Erimeetme taotlusvorm asub siin: https://kulka.ee/avalik-teave/ettepanek