Uudised

Piirangud kooridele alates 1. novembrist 2021

Eesti Kooriühing kinnitas koostöös kultuuriministeeriumi ning haridus-ja teadusministeeriumiga üle otseselt koori- ja orkestriproove ja esinemisi puudutavate piirangute info.

Piirangud alates 1. novembrist 2021:

· Proovis osalejate arv ei ole piiratud. Siiski pole väga suurte, mitmete piirkondade ja kümnete kollektiivide kokkupuudet eeldavate sündmuste korraldamine praeguses olukorras mõistlik.

· Proovis tuleb kanda maske, kui see on vähegi võimalik (puhkpilliorkestrite puhul paraku näiteks ei ole võimalik, seega seal neid kanda ei saa).

· Avalikul esinemisel koorid ja orkestrid maske kandma ei pea.

· Tegevustes saavad osaleda täiskasvanud inimesed (19 ja vanemad) kehtiva koroonatõendi alusel, mis tõendab nende haiguse läbi põdemist viimase kuue kuu jooksul või vaktsineeritust. Negatiivse kiirtesti/antigeen-testi/PCR-testi alusel proovis osalemine ei ole lubatud.

· Vaktsineeritud/Covid-19 läbi põdenud inimesed lähikontaktsuse korral isolatsiooni jääma ei pea, kuid see on tungivalt soovitatav, kui lähikontaktne on pereringis.

ALAEALISTE (alla 19-aastased) osalemine koori- ja orkestritegevustes:

· Proovis osalejate arv ei ole piiratud. Siiski pole väga suurte, mitmete piirkondade ja kümnete kollektiivide kokkupuudet eeldavate sündmuste korraldamine praeguses olukorras mõistlik.

· Proovis tuleb vähemalt 12-aastastel lastel kanda maske, kui see on vähegi võimalik (puhkpilliorkestrite puhul paraku näiteks ei ole võimalik, seega seal neid kanda ei saa). Alla 12-aastased maske kandma ei pea.

· Avalikul esinemisel koorid ja orkestrid maske kandma ei pea.

· Koroonatõendit huvitegevuses ja -hariduses osalemiseks alla 19-aastastel vaja ei ole.

· Lähikontaktsuse korral kehtib kuni 19-aastastel huvitegevuses ja huvihariduses osalejatel samasugune testimise ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus: lähikontaktsuse korral tuleb 4. päeval pärast kontakti teha PCR-test. Kui see on negatiivne, saab naasta huvitegevuse juurde, seni tuleb olla eneseisolatsioonis

· Praegu koolides tehtav laste kiirtestimine ei laiene huviharidusse ja huvitegevusse, st koorid ega orkestrid lapsi testima ei pea.

· Meelelahutuses, kinos, teatris, spaas jt tegevustes saavad alla 12-aastased lapsed osaleda ilma testimiseta ja COVID-19 tõendita, 12–17-aastased peavad aga esitama COVID-19 tõendi või tõendi tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR-testi (tehtud kuni 72 h varem) või antigeeni testi (tehtud kuni 48 h varem) negatiivse tulemuse kohta. SEE EI PUUDUTA osalemisest huvitegevuses ja huvihariduses (st proovides ja esinemistel), aga tuleb arvestada, et kui soovite oma koori/orkestriga minna kontserdile, muuseumi, kinno või ka koori/orkestrilaagrisse mõnda majutusasutusse vms, siis neis kohtades võib tõendinõue rakenduda!

Kollektiivide juhendajad:

· Juhendajate puhul (dirigendid, koormeistrid, hääleseadjad, klaverisaatjad jne), kellel on kollektiivis töösuhe, paneb tööandja poolt koostatud riskianalüüs paika, millised meetmed viiruse leviku tõkestamiseks juhendaja puhul kasutusele võtta. Seda, kas juhendaja peab proovides kandma maski, olema vaktsineeritud ja/või ennast testima, otsustab tööandja. Siiski tuleb arvestada sellega, et väljaspool tavalist proovitegevust (esinemisel, reisimisel, koori- või orkestrilaagris, ühisüritusel osalemisel vm) võib vaktsineerimata juhendaja osalemine osutuda võimatuks.

· Iga kollektiiv otsustab juhendaja ja tööandja kokkuleppel, kes ja kuidas kontrollib kollektiiviliikmete koroonatõendi olemasolu.

Tervislikel põhjustel maski mitte kandmine/mitte vaktsineerimine

Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel kanda maski ja/või end vaktsineerida, peab ta selle kohta esitama arsti poolt väljastatud tõendi.

Üldiste reeglitega on võimalik tutvuda leheküljel: www.kriis.ee