Uudised

Õpiampsud kollektiivi haldussuutlikkuse tõstmiseks

ERK koos Kooriühinguga on ette valmistanud õpiampsud kollektiivi haldussuutlikkuse tõstmiseks. Sihtgrupiks on rahvakultuuri kollektiivide (MTÜ-d, seltsingud) asjaajad, koori- ja  rühmavanemad. Koolitus toimub veebis ja  koosneb neljast erineva teemaga  õpiampsust, osaleda  võib vastavalt soovile kas ühel või mitmel koolitusel.  Koolitus on osalejale tasuta. Registreerunutele saadetakse link üks päev enne koolituse toimumist.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse õpiampsud kollektiivi haldussuutlikkuse tõstmiseks veebis

I teema           MTÜ toimimine  14. september kell 17.00- 19.30  

II teema          MTÜ raamatupidamise korraldamine 29. september kell 17.00 – 19.30  

III teema         MTÜ tegevuse rahastusvõimalused 12. oktoober kell 17.00 -19.30

IV teema         Autori – ja esitajaõigused 28. oktoober kell 17.00-19.30