Uudised

Oluline info LTP liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi hooaja 2019/20 ning 2020/21 taotlusvoorus osalejale

Kasutusperiood pikeneb

COVID-19 viirusest tingitud pandeemia on juba teist hooaega mõjutamas laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust, mistõttu, on toetusprogrammi toimkond otsustanud pikendada 2019/20 ning 2020/21 hooaja kollektiivide tegevustoetuste programmist eraldatud toetuse kasutamata osa summa kasutamise tähtaega kuni 30. novembrini 2021. Aruanded kahe eelmise hooaja toetusprogrammi kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2021.

Kui kollektiiv on juba tasunud toetusmeetmest mõne sündmuse osavõtumaksu, kuid

  • sündmuse edasilükkamise tõttu ei saa kollektiiv sellel enam osaleda,
  • või kui sündmus ei toimu ning kollektiiv saab osavõtumaksu tagasi,

võib toetust kasutada hooajal 2020/21 kehtivate abikõlbulike kulude järgi. Sellisel juhul tuleb pärast toetussummade kasutamist esitada uus aruanne.

Juhul kui te ei soovi 2019/20 või 2020/21 hooaja toetuse kasutamise aega pikendada ning soovite kasutamata jäänud toetusest (ka osalise kasutamise korral) loobuda, või kui teie kollektiiv on oma tegevuse lõpetanud, tuleb toetus või toetuse mittekasutatud osa tagasi kanda hiljemalt 30. novembriks 2021 Eesti Kooriühingu või ERRS-i arveldusarvele:

Eesti Kooriühing

SEB a.a. EE391010022002520006 |

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

SEB  a/a EE331010052030778007

Täiendavad abikõlbulikud kulud

Pandeemia mõjude leevendamiseks otsustati abikõlbulike kulude hulka lisada erandina ka järgmised artiklid:

  • kollektiivi proovide ja kontsertide jaoks vajalikud video-ja helitehnilised vahendid ja lahendused;
  • ruumi rent kollektiivide proovilaagriteks väljaspool oma tavaproovi toimumispaika.

Kollektiivide toetusprogramm ei ole seotud kollektiivijuhtide palgatoetusega

Juhime ka tähelepanu, et käesolev kollektiivide toetusprogramm ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatav laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetusmeede, on kaks eraldi toetusmeedet, millest on võimalik toetust taotleda.

Täpsemat infot LTP protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimuste pikendamise kohta, leiate veebilehelt aadressiga: https://sa.laulupidu.ee/toetusprogramm/kollektiivide-tegevustoetus/

Toetusprogramm uueneb alates hooajast 2021/22

Ühtlasi anname teada, et Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusprogrammi tingimused ja taotlemine alates järgmisest hooajast (2021/22) muutub! Uus taotlusvoor algab 1. septembrist Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lähemat infot muudatuste kohta ning määruse uuenenud toetusprogrammi kohta saadame teile esimesel võimalusel. Lisaks toimuvad enne septembrikuud ka uuenenud toetusprogrammi infopäevad, mille toimumisaegade kohta anname aegsasti teada.

Lugupidamisega

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide toetusprogrammi toimkond