Uudised

Koorijuhtimise jätkuõpe

Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis avatakse 2020/ 2021. õppeaastal uus koorijuhtimise eriala jätkuõppekava. Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale.Õppetöö toimub reedeti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga.

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Kooridirigeerimise moodul, kus keskendutakse koorijuhi individuaalsete oskuste edasi arendamisele – dirigeerimistehnika, hääleseade, partituurimäng
  • Töö kooriga – selle mooduli põhirõhk on  kooriproovi praktika juhendamine (kõik praktikad toimuvad väljaspool kooli). Lisaks õppekava ainus grupitund kooritöö metoodika süvakursus, kus täiendatakse enda teadmisi kooriproovi ettevalmistuses ja edukas läbiviimises.
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – see moodul on tihedalt seotud töö kooriga mooduliga. Õpitee moodulis juhendatakse õpilast kontserdi korralduse, koori kui organisatsiooni juhtimises jms praktilistes toimingute


    Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Rohkem infot: https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/erialade-tutvustus/