Uudised

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

Eesti Kooriühing ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing kuulutavad välja konkursi ENPO kunstilise juhi / peadirigendi kohale.

Kandideerida võivad kõik orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on kollektiivi konkreetne arengu- ja tegevuskava selleks tööks järgnevaks viieks aastaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 17. novembriks 2023. a Eesti Kooriühingusse meiliaadressile aiki.koolmeister@kooriyhing.ee:  

 • vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile;
 • CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta;
 • dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon;
 • oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta);
 • ettepanek kollektiivi teise dirigendi ja projektijuhi/manageri koha täitmiseks.
  Ka teisel dirigendil nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon.
  Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides. 


Kollektiivi kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame:

 • vastutamist vabariikliku kollektiivi töö plaanipärase täitmise eest.

Soovitav:

 • varasem töökogemus projektkollektiivi juhina.

Eesti Kooriühingu muusikatoimkond vaatab laekunud avaldused läbi ja teatab tulemused hiljemalt 27. novembriks 2023.

Tutvustav info orkestri kohta on leitav: http://www.puhkpy.ee/Eesti_Noorte_Puhkpilliorkester_110.htm

Kellel ei ole nõutavat kutsetunnistust, jõuab selle veel taotleda. Info on leitav siit:

http://www.puhkpy.ee/Kutseandmine_81
Taotlused tuleks esitada hiljemalt 1. novembriks aadressile ryytelmaa@gmail.com