Uudised

Konkurss Eesti Noorte Puhkpilliorkestri peadirigendi kohale

Eesti Kooriühing ja Eesti Puhkpillimuusika Ühing kuulutavad välja konkursi ENPO kunstilise juhi / peadirigendi kohale.

Kandideerida võivad kõik orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on kollektiivi konkreetne arengu- ja tegevuskava selleks tööks järgnevaks viieks aastaks.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 6. oktoobriks 2023. a Eesti Kooriühingusse meiliaadressile aiki.koolmeister@kooriyhing.ee:

· vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile;

· CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta;

· dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon;

· oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta);

· ettepanek kollektiivi teise dirigendi koha täitmiseks. Ka teisel dirigendil nõutav vähemalt 6. kategooria kutsekvalifikatsioon. Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Kollektiivi kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame:

· vastutamist vabariikliku kollektiivi töö plaanipärase täitmise eest.

Soovitav:

· varasem töökogemus projektkollektiivi juhina.

Eesti Kooriühingu muusikatoimkond vaatab laekunud avaldused läbi ja teatab tulemused hiljemalt 13. oktoobriks 2023.

Tutvustav info orkestri kohta on leitav SIIT