Uudised

Infopäeval antakse ülevaade laulu- ja tantsupeoliikumise juhendajate palgatoetusest

8. veebruaril kell 10 toimub infopäev, mille raames antakse ülevaade 2022. aasta laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusest.

2021. aastal kehtestati laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede, mille eesmärgiks on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum kontakttunni tasu ning luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne).

See aitab korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Infopäeval antakse ülevaade eraldatud toetustest maakonniti ja tuuakse välja 2021. ja 2022. aasta võrdlus.

Infopäev toimub 8. veebruaril 2022 kell 10.00-11.00.

Registreeruda saab kuni 7. veebruarini (k.a) SIIN. Registreerunutele saadetakse osalemiseks vajalik link vahetult enne selle algust.

2022. aasta tööjõukulu toetuse taotlemisel vastas määruse tingimustele 484 taotlust ja kokku jagati toetust summas 1 590 808 eurot.

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse meetmest on 2021. ja 2022. aastatel eraldatud toetusi kokku 840 taotlusele summas 2 448 315 eurot.