Uudised

Haapsalus kõlas uue laulupeo repertuaar

15. augustil esitles XXVIII laulupeo kunstiline juht Heli Jürgenson koos kunstilise toimkonnaga laulupeo kava. Eesti Kooriühingu korraldatud koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaagris Haapsalus said kohaletulnud osa kunstilise toimkonna aastapikkuse töö viljadest.

Jürgensoni sõnul said kava koostamisel aluseks kolm olulist märksõna – murded, murdumine ja aeg.  „Idee, seada kava koostamise keskteljeks murded ja murdekeel, sain juubelilaulupeo protsessis osaledes,“ ütleb kunstiline juht. Olgu meenutuseks mainitud, et 2019. aastal toimunud juubelilaulupeol juhatas Heli Jürgenson laulupeo avakontserdil Mart Saare teost „Noore veljo, veeritäge!“ valiksegakooride esituses. Sellesama teose leiame ka 2025. aasta laulupeo avakontserdi kavast.

„Murretelt rändas mõte sõnadele murdeline ja murdumine ning samuti sõnale aeg, sest eks laulupidugi ole jõudnud tänasesse päeva läbi vägagi murdeliste aegade. See traditsioon on mänginud kriitilistel hetkedel olulist rolli ja hoidnud meid nii üksikisikuna kui rahvana murdumast ning saanud otsekui iseolemise tüvitekstiks läbi aja ja ajaloo. Laulupeo kavas olev repertuaar kajastab aja kulgu, milles aukohal on erinevatest aegadest pärit murdekeelsed teosed,“ kirjeldas Heli Jürgenson XXVIII laulupeo ideekavandi saamislugu.

Haapsalus toimunud esitlusel kõlas esimese päeva avakontserdi kava salvestustelt. Teise päeva repertuaari kandis kohaletulnuile aga ette kunstilisest toimkonnast moodustatud koor.

XXVIII laulupeo repertuaari iseloomustab kunstiline juht Heli Jürgenson nii: „Kava toetub klassikute – Veljo Tormis, Ester Mägi, Cyrillus Kreek, Mart Saar, Miina Härma, Eduard Tubin, Peeter Süda – teostel, kes kõik on murret väärtustanud ja esile tõstnud. Tasakaaluks on murdekeelseid või folkloorseid uudisteoseid ja seadeid kaasaegsetelt heliloojatelt, nagu näiteks Riivo Jõgi, Liisi Koikson, Ülo Krigul, Mari Amor ja Margo Kõlar.“

Esimese päeva kava iseloomustab Heli sõnadega „hästi tasakaalus“. Repertuaar on kunstilise juhi sõnul üles ehitatud selliselt, et kõik murdepiirkonnad on esindatud ning kava esitavad valiknaiskoorid, valikmeeskoorid, valiklastekoorid ning valiksegakoorid. Autorite valik on heas mõttes kirev ja mitmekesine. „Nagu öeldud, toetub kava koorimuusika klassikutele, nagu näiteks Miina Härma, Veljo Tormis ja Mart Saar. Samas leiame autorite seast ka  tänased klassikud, nagu näiteks Arvo Pärt, Tõnu Kõrvits, Rasmus Puur, Pärt Uusberg ja Rein Rannap.

Sisu teljeks on laulud kodust, muusikast, laulmisest. Päeva märksõnaks on leelo. Laulupeo avaühendkoori  esituses kuuleme Mart Saare teost „Mis need ohjad meida hoidvad“ ja õhtu lõpetab regivärsiline ühislaul Veljo Tormiselt pealkirjaga „Kui mina hakkan laulemaie“.

Kunstilise juhi sõnul kandub leelo ka teise päeva, mil sümfooniaorkestrid kannavad ette Rasmus Puuri seade Mart Saare eelmisel päeval kõlanud teosele „Mis need ohjad meida hoidvad“.

Teise päeva kavas olevad laulud räägivad laulmise jõust ja väest. Iga liigi repertuaarist leiab ka teoseid, mis seostuvad murrete, murdumise ja aja teemaga ning kindlasti ka mõni murdekeelne pala. Laval on kõik tavaks saanud kooriliigid alates mudilastest ja lõpetades segakooridega. Loomulikult ka sümfoonia- ja puhkpilliorkestrid.

Heli Jürgensoni sõnul jäi kunstiline toimkond Haapsalus toimunud XXVIII laulupeo kahe kontserdipäeva kava esitlusega väga rahule. „Oluline oli koorilauljatena repertuaar nö läbi elada ja tunnetada, mis töötab ja mis ei tööta,“ toob kunstiline juht esile ning lisab:

„Esitluselt saime ka väga vajalikku tagasisidet kohaletulnuilt, mis aitab kunstilist toimkonda suure sammu võrra edasi järgmises ettevalmistusetapis, milleks on õppematerjalide koostamine. Kava tervikettekanne on plaanis teha siis, kui õppematerjalid on valminud, laulupeo hooaja eel mais 2024.“

XXVIII laulupeo kunstilisse toimkonda kuuluvad liigijuhid ja dirigendid on:

Kunstiline juht Heli Jürgenson
Laulupeo kunstilise juhi assistent Rasmus Puur

Mudilaskooride liigijuht Jaanika Kuusik
dirigendid Ilona Muhel, Raili Kaibald, Vilve Maide  

Lastekooride liigijuht Silja Uhs
dirigendid Aarne Saluveer, Kadi Härma, Mai Simson

Poistekooride liigijuht Janne Fridolin
dirigendid Kuldar Schüts, Mariliis Kreintaal

Meeskooride liigijuht Valter Soosalu
dirigendid Heldur Harry Põlda, Hirvo Surva, Kuno Kerge

Naiskooride liigijuht Külli Kiivet
dirigendid Andrus Siimon, Elen Ilves, Ode Pürg

Segakooride liigijuht Triin Koch
dirigendid Kärolin Tuisk, Pärt Uusberg, Rasmus Puur

Puhkpilliorkestrite liigijuht Bert Langeler
dirigendid Karl Abro, Peeter Saan, Priit Rusalepp

Sümfooniaorkestrite liigijuht Riivo Jõgi
dirigendid Imre Rohuväli, Jüri-Ruut Kangur, Ott Kask

Nõunikud
Raul Talmar, repertuaaritoimkonna liige
Ave Sopp, 2025. aasta peo muusikatoimetaja

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu toimub 3.-6. juulil 2025 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo üldjuht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldajaks on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.