Galakontsert Mart Saar 140 ja Eesti Kooriühing 40 Fotod: Vahur Lõhmus