Koorimuusika kalender

XVII rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2023”

13/04/2023 - 16/04/2023

Koorifestivali raames korraldatakse konkurss ning kontserdisari Tallinna kirikutes ja kontserdisaalides.

Festivali kunstiline juht on Ingrid Kõrvits
Festivali korraldab Eesti Kooriühing.

1. Konkursi juhend

1. Konkurss on avatud amatöörkooridele kõigis kooriliikides (sega-, kammer-, nais- ja mees-, laste-, noorte- ja poistekoorid).

2. Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

 • Segakoorid (vähemalt 30 lauljat), k.a. poiste segakoorid
 • Kammerkoorid (16 – 32 lauljat)
 • Nais- ja meeskoorid (vähemalt 16 lauljat)
 • Laste- ja poistekoorid (vähemalt 16 lauljat, vanuses kuni 16 a. (konkursi ajal). Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.
 • Noortekoorid ja poiste segakoorid (vähemalt 16 lauljat, vanuses kuni 20 a (konkursi ajal). Kuni 20 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 25. Poistesegakooride puhul meeslauljate vanus kuni 25.
 • Kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 2000. aastat), vähemalt 16 lauljat
 • Rahvamuusika (vähemalt 16 lauljat)

3. Koor võib võistelda kuni kolmes kategoorias, kui vastava taotluse kinnitab festivali kunstinõukogu.

4. Koori esinemisaeg igas kategoorias peab olema 10 – 12 minutit.

5. Sega-, kammer-, nais- ja meeskooride kategoorias tuleb konkursil esitada:

– Kohustuslik laul

            – Oma maa helilooja teos

            – Romantismiajastu teos, loodud 1820-1911

            – Vabalt valitud teos(ed), kui aega üle jääb

Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. 

6. Noorte- ja lastekooridel tuleb konkursil esitada:

            –     Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 2000. aastat

            –     Vabalt valitud teos(ed)

Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. 

Noorte- ja lastekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

7. Kaasaegse muusika kategoorias tuleb esitada:

            – Kohustuslik laul

            – Vabalt valitud teosed komponeeritud pärast 2000. aastat.

Kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks tuleb saata partituurid ette.

8. Rahvamuusikakategoorias tuleb esitada rahvalauluseadeid, millest vähemalt üks peab olema a cappella ning vähemalt üks pärinema koori asukohamaalt.

9. Konkursisaalis on kasutada klaver, teiste saateinstrumentide kasutamissoovist palume teatada kava esitamisel.

10. Festivali korraldajatel on õigus kasutada konkursi raadio– ja TV-salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

11. Kõik voorud on avatud publikule.

12. Vajadusel on korraldajal õigus vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

Grand Prix

1. Grand Prix’ voorus esitab koorvabalt valitud kava, milles ei tohi esineda konkursi I voorus esitatud teoseid.
2. Koori esinemisaeg peab olema 12 – 15 minutit.
3. Grand Prix’ vooru pääsevad žürii otsuse alusel koorid, kes on saavutanud I voorus vähemalt 90 punkti 100-st, kuid mitte enam kui 6 koori.

4.Grand Prix’ kava valmistavad ette kõik konkursil osalevad koorikoosseisud. Grand Prix’ voorus osalemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise.

Žürii töö ja hindamise alused

1. Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on Eestist.
2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja  raskusastet.
3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.
4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt vähemalt 90, 80 ja 70 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.
5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.
6. Grand Prix’ võitja valitakse lihthäälteenamusega.
7. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Osavõtutingimused:
Kõik konkursil osaleva koori liikmed peavad olema amatöörid, see nõue ei laiene aga dirigendile.

Iga kandideeriv koor saadab Eesti Kooriühingusse hiljemalt 15. novembriks 2022 e-posti teel: 

 • lühikese annotatsiooni koori ja dirigendi kohta (kokku 1900-2600 tähemärki)
 • fotod koorist ja dirigendist
 • täidetud registreerimislehe
 • koori hetkeseisu kajastava (salvestatud mitte enne 2021. aastat) töötlemata  videofaili koori esitusega (pikkus vähemalt 10 minutit)
 • osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia
 • kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks esitatavate teoste partituurid ühes eksemplaris.

Palume registreerimismaterjalid saata elektrooniliselt, noodid võib soovi korral saata postiga!

Saadetud materjale (CDd, noodid) ei tagastata!

 • Koor kannab ise oma reisi- ja majutuskulud.
 • Iga koor maksab registreerimistasu 200 € esimese osavõtukategooria kohta ja 150 € iga järgmise osavõtukategooria kohta Eesti Kooriühingu arveldusarvele  EE3910 10 0220 0252 0006 SEB Pangas. See tagastatakse juhul, kui konkursi kunstiline toimkond koori konkursile ei vali. Pangakulud tasub maksja.
 • Registreerimise lõpptähtaeg on 15. november 2022. Konkursi kunstiline toimkond teatab konkursile pääsenud kooride nimed hiljemalt 1. detsembril 2022.
 • Iga koor esitab hiljemalt 15. märtsiks 2023 konkursil esitatavate teoste partituurid 5 eksemplaris, köidetuna esitamise järjekorras. Noote ei tagastata. Eesti Kooriühing ei vastuta noodimaterjali ehtsuse eest.
 • Lisaks konkursile saab koor anda ka kontserte (kava pikkus ca 15 minutit). Palume registreerimislehel märkida, kas soovite esitada vaimulikku või ilmalikku kava.
 • Laste- ja noortekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

* * *
Preemiad laste- ja noortekooride kategoorias

I koht        1000 €

II koht       800 €

III koht       600 €

Preemiad teistes kategooriates

I koht          1300 €

II koht        1000 €

III koht      700 €

Grand Prix: 3000 €

Lisaks antakse välja rahaline dirigendipreemia.

Kohustuslikud teosed

naiskoorid: Andres Lemba “Gloria” (I)
Noodid saad siit: https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=2257&tid=2257&kat=77

meeskoorid: Andres Lemba “Gloria” (I)
Noodid saad siit: https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=1586&tid=1586&kat=77

segakoorid: Galina Grigorjeva “Vesprid”, VI osa “To the Virgin Theotokos”
Noodid saad siit: https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=2072&tid=2072&kat=77


kammerkoorid: Arvo Pärt „Morning Star“ (Universal Edition)

kaasaegne muusika: Erkki-Sven Tüür “Omnia mutantur…” (segakooridele, meeskooridele, naiskooridele- noodi saab Eesti Kooriühingust)


Kontakt / Contact:

Eesti Kooriühing / Estonian Choral Association

Roosikrantsi 13

10119 Tallinn

Eesti / Estonia

Tel. (372) 627 44 51

Mob (372) 51 44 301

e-mail: kooriyhing@kooriyhing.ee

https://www.kooriyhing.ee

Pank

Bank Name: SEB Pank

Account name: Eesti Kooriühing / Estonian Choral Association

IBAN: EE3910 10 0220 0252 0006

SWIFT: EEUHEE2X

Konkurss toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Estonia kontserdisaalis.

REGISTREERIMISLEHE leiad siit: