Eesti konkursid ja festivalid

XVII rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2021” /KÜ/

04/11/2021 - 07/11/2021

Koorifestivali raames korraldatakse konkurss ning kontserdisari Tallinna kirikutes ja kontserdisaalides.

Rahvusvaheline žürii :

Nadežda Averina (Venemaa)

Triin Koch (Eesti)

James McMillan (Inglismaa)

Ban Sheng Toh (Singapur)

Rob Vermeulen (Holland )

Festivali kunstiline juht on Ingrid Kõrvits
Festivali korraldab Eesti Kooriühing.

Konkursi juhend

1. Konkurss on avatud amatöörkooridele kõigis kooriliikides (sega-, kammer-, nais- ja mees-, laste-, noorte- ja poistekoorid).

2. Konkurss toimub järgmistes kategooriates:

 • Segakoorid (vähemalt 30 lauljat), k.a. poiste segakoorid
 • Kammerkoorid (16 – 32 lauljat)
 • Nais- ja meeskoorid (vähemalt 16 lauljat)
 • Laste- ja poistekoorid (vähemalt 16 lauljat, vanuses kuni 16 a. (konkursi ajal). Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.
 • Noortekoorid ja poiste segakoorid (vähemalt 16 lauljat, vanuses kuni 20 a (konkursi ajal). Kuni 20 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 25. Poistesegakooride puhul meeslauljate vanus kuni 25.
 • Kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 2000. aastat), vähemalt 16 lauljat
 • Rahvamuusika (vähemalt 16 lauljat)

3. Kategooria avatakse vähemalt viie koori valimise korral sellesse kategooriasse.

4. Koor võib võistelda kuni kolmes kategoorias, kui vastava taotluse kinnitab festivali kunstinõukogu.

5. Koori esinemisaeg igas kategoorias peab olema 10 – 12 minutit.

6. Sega-, kammer-, nais- ja meeskooride kategoorias tuleb konkursil esitada:

– Kohustuslik laul

            – Oma maa helilooja teos

            – Romantismiajastu teos, loodud 1820-1911

            – Vabalt valitud teos(ed), kui aega üle jääb

Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. 

7. Noorte- ja lastekooridel tuleb konkursil esitada:

            –     Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 2000. aastat

            –     Vabalt valitud teos(ed)

Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega. 

Noorte- ja lastekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

8. Kaasaegse muusika kategoorias tuleb esitada:

            – Kohustuslik laul

            – Vabalt valitud teosed komponeeritud pärast 2000. aastat.

Kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks tuleb saata partituurid ette.

9. Rahvamuusikakategoorias tuleb esitada rahvalauluseadeid, millest vähemalt üks peab olema a cappella ning vähemalt üks pärinema koori asukohamaalt.

10. Konkursisaalis on kasutada klaver, teiste saateinstrumentide kasutamissoovist palume teatada kava esitamisel.

11. Festivali korraldajatel on õigus kasutada konkursi raadio– ja TV-salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

12. Kõik voorud on avatud publikule.

13. Vajadusel on korraldajal õigus vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

Grand Prix

1. Grand Prix’ voorus esitab koor vabalt valitud kava, milles ei tohi esineda konkursi I voorus esitatud teoseid.

2. Koori esinemisaeg peab olema 12 – 15 minutit.

3. Grand Prix’ vooru pääsevad žürii otsuse alusel koorid, kes on saavutanud I voorus vähemalt 90 punkti 100-st, kuid mitte enam kui 6 koori.

4.Grand Prix’ kava valmistavad ette kõik konkursil osalevad koorikoosseisud. Grand Prix’ voorus osalemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise.

Žürii töö ja hindamise alused

1. Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on Eestist.

2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja  raskusastet.

3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.

4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt vähemalt 90, 80 ja 70 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.

5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.

6. Grand Prix’ võitja valitakse lihthäälteenamusega.

7. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Osavõtutingimused

Kõik konkursil osaleva koori liikmed peavad olema amatöörid, see nõue ei laiene aga dirigendile.

 

 • Iga kandideeriv koor saadab Eesti Kooriühingusse hiljemalt 1. septembriks 2021 e-posti teel:
 • lühikese annotatsiooni koori ja dirigendi kohta (kokku 1900-2600 tähemärki)
 • fotod koorist ja dirigendist
 • täidetud registreerimislehe
 • koori hetkeseisu kajastava (salvestatud mitte enne 2019. aastat) töötlemata  videofaili koori esitusega (pikkus vähemalt 10 minutit)
 • osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia
 • kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks esitatavate teoste partituurid ühes eksemplaris.

Palume registreerimismaterjalid saata elektrooniliselt, noodid võib soovi korral saata postiga!

Saadetud materjale (CDd, noodid) ei tagastata!

 • Koor kannab ise oma reisi- ja majutuskulud.
 • Iga koor maksab registreerimistasu 200 € esimese osavõtukategooria kohta ja 150 € iga järgmise osavõtukategooria kohta Eesti Kooriühingu arveldusarvele  EE3910 10 0220 0252 0006 SEB Pangas. See tagastatakse juhul, kui konkursi kunstiline toimkond koori konkursile ei vali. Pangakulud tasub maksja.
 • Registreerimise lõpptähtaeg on 15. september 2021. Konkursi kunstiline toimkond teatab konkursile pääsenud kooride nimed hiljemalt 1. oktoobril 2021.
 • Iga koor esitab hiljemalt 15. oktoobriks 2021 konkursil esitatavate teoste partituurid 5 eksemplaris, köidetuna esitamise järjekorras. Noote ei tagastata. Eesti Kooriühing ei vastuta noodimaterjali ehtsuse eest.
 • Lisaks konkursile saab koor anda ka kontserte (kava pikkus ca 15 minutit). Palume registreerimislehel märkida, kas soovite esitada vaimulikku või ilmalikku kava.
 • Laste- ja noortekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

* * *

Registreerimisvorm

***

Preemiad laste- ja noortekooride kategoorias

I koht        1000 €

II koht      800 €

III koht       600 €

Preemiad teistes kategooriates / Prizes in other categories

I koht         1300 €

II koht     1000 €

III koht      700 €

Grand Prix: 3000 €

Lisaks antakse välja rahaline dirigendipreemia.

Kohustuslikud teosed

Nais- ja meeskoorid :

Andres Lemba „Gloria I“ (Eesti Muusika Infokeskuses: )

1) naiskoor https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=2257&tid=2257&kat=77

2) meeskoor https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=1586&tid=1586&kat=77

Segakoorid: Galina Grigorjeva „To the Virgin Theotokos“ tsüklist „Vesprid“ (See osa tsüklist on EMIKis eraldi saadaval.)

https://www.emic.ee/?sisu=tootekataloog2&mid=150&lang=eng&id=2072&tid=2072&kat=77 )

Kammerkoorid: Arvo Pärt „Morning Star“ (Universal Edition)

Kaasaegne muusika : Erkki-Sven Tüür “Omnia mutantur...” (saadaval Eesti Kooriühingus)

Kontakt: Eesti Kooriühing
Roosikrantsi 13
10119 Tallinn,
Eesti

Tel. (372) 627 44 51
Mob (372) 51 44 301
e-mail: kooriyhing@kooriyhing.ee https://www.kooriyhing.ee

Pank:
SEB Pank
Eesti Kooriühing

IBAN: EE3910 10 0220 0252 0006
SWIFT: EEUHEE2X

Konkurss toimub Tallinna metodisti kirikus ja Estonia kontserdisaalis.