Eesti konkursid ja festivalid

XVI rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2019”

11/04/2019 - 14/04/2019

11.-14. aprill 2019

TULEMUSED

Grand Prix – Carnikava segakoor Vēja balss (Läti) 


LASTEKOORID 

I Jekaterinburgi Riikliku Akadeemilise Ooperi- ja Balletiteatri lastekoor (Venemaa) 92.6 

II Lastekoor Perezvonõ (Venemaa) 89.2 

III Lastekoor Perpetuum Mobile (Leedu) 87.2 

Tallinna Huvikeskuse Kullo lastekoor Ellerhein (Eesti) *** 79.2 

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled (Eesti) 79 

Järvamaa Tütarlastekoor (Eesti) 78.6 

Lastekoor Harmoonia (Venemaa) **** 75.8 

NOORTEKOORID 

I Ansambel Svetlana (Venemaa) 93.4 

II Tallinna Huvikeskuse Kullo tütarlastekoor Ellerhein (Eesti) 91.4

III Tartu neidudekoor Kurekell (Eesti) 85.8

Schwerini Muusikagümnaasiumi noortekoor (Saksamaa) 73.2

NAIS- JA MEESKOORID

I Carolinae naiskoor (Rootsi) 90.6 

II Kammernaiskoor Sireen (Eesti) 89.8 

III Tallinna Ülikooli ja Kalevi ühendmeeskoor (Eesti) 75.8 

Naiskoor Emajõe laulikud (Eesti) 75.2 

POISTEKOORID 

I Poistekoor Cantemus (Ungari) 90.8 

III EMLS üle-eestiline poistekoor Kalev (Eesti) * 77 

III Poistekoor Gintarėlis (Leedu) ** 77

SEGAKOORID 

I Carnikava segakoor Vēja balss (Läti) 94 

II Segakoor Viva Brežice (Sloveenia) 89.6 

III Spira Ensemble (Soome) 89 

Segakoor HUIK! (Eesti) 87 

Tartu Noortekoor (Eesti) 87 

KAMMERKOORID

I Tiroler Landesjugendchor (Austria) 90.4

II Kammerkoor Candomino (Soome) 88.4

III Kammerkoor Encore (Eesti) ** 86.2

Kammerkoor Härlanda Voces (Rootsi) 80.4

Kammerkoor Cantares (Venemaa) 72.2

RAHVAMUUSIKA 

I Eesti Noorte Segakoor (Eesti) 95.2 

II Segakoor Viva Brežice (Sloveenia) 95 

III Carnikava segakoor Vēja Balss (Läti) 94.8 

Carolinae naiskoor (Rootsi) 93.6 

Kammerkoor Collegium Cantus (Venemaa) 88.6 

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled (Eesti) **** 85.6 

Coral Ensamble México AC (Mehhiko) 83 

Kammerkoor Cantares (Venemaa) 75.8 

Kammerkoor Medici pro Musica (Poola) 71.2 

KAASAEGNE MUUSIKA 

I/II Spira Ensemble (Soome) 93.4 

I/II Tallinna Huvikeskus Kullo tütarlastekoor Ellerhein (Eesti) 93.4

III Lastekoor Perezvonõ (Venemaa) 93.2 

Kammernaiskoor Sireen (Eesti) 89.2 

Roganova Noortekapell Harmoonia (Venemaa) * 89 

Kammerkoor Encore (Eesti) 87 

Kammerkoor Candomino (Soome) 85.2 

Kammerkoor Härlanda Voces (Rootsi) 75.8


Eripreemiad

Lastekoor Perezvonõ – 
eripreemia kaasaegse muusika kategooria kohustusliku loo parima esituse eest 

Coral Ensamble Mexico – eripreemia oma maa kultuuri eredaima esindamise eest 

Silja Uhs – parima noore dirigendi eripreemia 

Jelena Nakišova – parima dirigendi eripreemia

* 1 punkti võrra vähendatud lubatust pikema kava tõttu
** 1 punkti võrra vähendatud lubatust lühema kava tõttu
*** 2 punkti võrra vähendatud lubatust pikema kava tõttu
**** 2 punkti võrra vähendatud lubatust lühema kava tõttu


Festivali kunstiline juht on Kaspar Mänd
Festivali korraldab Eesti Kooriühing. 

Žürii:
Sharon J Paul (USA)
Mathieu Romano (Prantsusmaa)
Bo Holten (Taani)
Maris Sirmais (Läti)
Aarne Saluveer (Eesti)

OSALEVAD KOORID

FESTIVALI AJAKAVA

Konkursi juhend

1. Konkurss on avatud amatöörkooridele kõigis kooriliikides (sega-, kammer-, nais- ja mees-, laste-, noorte- ja poiste segakoorid).

2. Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
• Segakoorid (vähemalt 30 lauljat)
• Kammerkoorid (16 – 32 lauljat)
• Nais- ja meeskoorid (vähemalt 16 lauljat)
• Lastekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud pärast 14.04.2002. Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.)
• Noortekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud pärast 14.04.1998. Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 25)
• Poiste segakoorid (vähemalt 30 lauljat, sündinud pärast 14.04.1988)
• Kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 1980. aastat), vähemalt 16 lauljat
• Rahvamuusika (vähemalt 16 lauljat)

3. Kategooria avatakse vähemalt kolme koori valimise korral sellesse kategooriasse.

4. Koor võib võistelda ühes kuni kolmes kategoorias, kui vastava taotluse kinnitab festivali kunstinõukogu.

5. Koori esinemisaeg igas kategoorias peab olema 10 – 12 minutit.

6. Sega-, poistesega-, kammer-, nais- ja meeskooride kategoorias tuleb konkursil esitada:
– Kohustuslik laul
– Oma maa helilooja teos
– Romantismiajastu teos, loodud 1820-1911
– Vabalt valitud teos(ed), kui aega üle jääb
Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega (klaver, orel vms).

7. Noorte- ja lastekooridel tuleb konkursil esitada:
– Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 1980. aastat
– Vabalt valitud teos(ed)
Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega (klaver, orel vms).
Noorte- ja lastekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

8. Kaasaegse muusika kategoorias tuleb esitada:
– Kohustuslik laul
– Vabalt valitud teosed komponeeritud pärast 1980. aastat.
Kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks tuleb saata partituurid ette.

9. Rahvamuusikakategoorias tuleb esitada rahvalauluseadeid, millest vähemalt üks peab olema a cappella ning vähemalt üks pärinema koori asukohamaalt.

10. Konkursisaalis on kasutada klaver ja orel, teiste saateinstrumentide kasutamisest palume teatada kava esitamisel.

11. Festivali korraldajatel on õigus kasutada konkursi raadio– ja TV-salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

12. Kõik voorud on avatud publikule.

13. Vajadusel on korraldajal õigus kategooriaid ühendada või vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

Grand Prix

1. Grand Prix’ voorus esitab koor vabalt valitud kava, milles ei tohi esineda konkursi I voorus esitatud teoseid.

2. Koori esinemisaeg peab olema 12 – 15 minutit.

3. Grand Prix’ vooru pääsevad žürii otsuse alusel koorid, kes on saavutanud I voorus vähemalt 90 punkti 100-st, kuid mitte enam kui 6 koori.

4.Grand Prix’ kava valmistavad ette kõik konkursil osalevad koorikoosseisud. Grand Prix’ voorus osalemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise.

Žürii töö ja hindamise alused

1. Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on Eestist.

2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja raskusastet.

3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.

4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt vähemalt 90, 80 ja 70 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.

5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.

6. Grand Prix’ võitja valitakse lihthäälteenamusega.

7. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Osavõtutingimused

Kõik konkursil osaleva koori liikmed peavad olema amatöörid, see nõue ei laiene aga dirigendile.

Iga kandideeriv koor saadab Eesti Kooriühingusse hiljemalt 18. novembriks 2018 e-posti teel:
• lühikese annotatsiooni (1900-2600 tähemärki) koori ja dirigendi kohta
• fotod koorist ja dirigendist
• täidetud registreerimislehe
• koori hetkeseisu kajastava (salvestatud mitte enne 2017. aastat) audio- ja/või videofaili kontserdist (pikkus vähemalt 15 minutit).
• osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia.
• kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks esitatavate teoste partituurid ühes eksemplaris.
Palume registreerimismaterjalid saata elektrooniliselt, noodid võib soovi korral saata postiga!
Saadetud materjale (CDd, noodid) ei tagastata!

• Koor kannab ise oma reisi- ja elamiskulud.
• Iga koor maksab registreerimistasu 200 € esimese osavõtukategooria kohta ja 150 € iga järgmise osavõtukategooria kohta Eesti Kooriühingu arveldusarvele EE3910 10 0220 0252 0006 SEB Pangas. See tagastatakse juhul, kui konkursi kunstiline toimkond koori konkursile ei vali. Pangakulud tasub maksja.
• Registreerimise lõpptähtaeg on 18. november 2018 (postitamise kuupäev). Konkursi kunstiline toimkond teatab konkursile pääsenud kooride nimed hiljemalt 17. detsembril 2018.
• Iga koor esitab hiljemalt 18. märtsiks 2019 konkursil esitatavate teoste partituurid 5 eksemplaris, köidetuna esitamise järjekorras. Noote ei tagastata. Eesti Kooriühing ei vastuta noodimaterjali ehtsuse eest.
• Lisaks konkursile saab koor anda ka kontserte (kava pikkus ca 15 minutit). Palume registreerimislehel märkida, kas soovite esitada vaimulikku või ilmalikku kava.
• Laste- ja noortekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

* * *

Preemiad laste- ja noortekooride kategoorias

I koht 1000 €
II koht 700 €
III koht 500 €

Preemiad teistes kategooriates

I koht 1300 €
II koht 1000 €
III koht 600 €

Grand Prix: 3000 €

Kohustuslikud teosed
Kammerkoorid: Francis Poulenc “Videntes stellam”
Segakoorid: Gustav Holst “Nunc dimittis”
Naiskoorid: Gyöngyösi Levente “Cantate Domino”. Esitada kordusteta. 
Poistesegakoorid: Kuldar Sink “Ubi caritas” http://www.edition49.de/pdf/katalog/90498-00.pdf
Meeskoorid: Jurijus Kalcas “Exultate Deo“ (Edition Ferrimontana)
Kaasaegne muusika: tellitud teos Evelin Sepparilt on saadav Kooriühingus 

Kontakt:
Eesti Kooriühing 
Roosikrantsi 13
10119 Tallinn
Eesti / Estonia

Tel. (372) 627 44 51
Mob (372) 51 44 301
Fax: (372) 627 44 59

e-mail: kooriyhing@kooriyhing.ee

Pank / Bank information
Bank Name: SEB Pank
Account name: Eesti Kooriühing / Estonian Choral Association
IBAN: EE3910 10 0220 0252 0006
SWIFT: EEUHEE2X 

REGISTREERIMISLEHT