Eesti konkursid ja festivalid

XIV rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2015”

23/04/2015 - 25/04/2015

23.-25. aprill 2015

TULEMUSED


Grand Prix – Adolf Fredriki kiriku noortekoor (Rootsi)

Lastekoorid
I Musamari Koorikooli lastekoor (Eesti) 90
II Perpetuum Mobile (Leedu) 88,2
III Ķekava Muusikakooli lastekoor (Läti) 76,4 **
Pohjankartano Kooli koor (Soome) 72,6
Tütarlastekoor Žuravatška (Valgevene) 70,8 *

Noortekoorid
II Tallinna Reaalkooli tütarlastekoor (Eesti) 87,2
III Tallinna Inglise Kolledži neidudekoor (Eesti) 80,8
Neuer Kammerchor Heidenheim (Saksamaa) 75,8
Rapla Laulustuudio neidudekoor (Eesti) 74,8

Nais- ja meeskoorid
I Rahvusooper Estonia noormeestekoor (Eesti) 92,6
II / III Kammernaiskoor Sireen (Eesti) 89
II / III Neidudekoor Kammerhääled (Eesti) 89
Tallinna Ülikooli meeskoor (Eesti) 78,2
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor (Eesti) 77,4
Kammerkoor Gallerie (Soome) 70,4

Segakoorid
I Segakoor HUIK! (Eesti) 92,2
II Kammerkoor Kampin Laulu (Soome) 90,2
III Ljubljana Muusika ja Balleti Konservatooriumi koor (Sloveenia) 87,6 ***
Airlangga Ülikooli segakoor (Indoneesia) 86,4
Hard-Chor (Austria) 81,4 ***
Carnikava kammerkoor Vēja balss (Läti) 75,4

Kammerkoorid
I Adolf Fredriki kiriku noortekoor (Rootsi) 93,2
II Ljubljana Muusika ja Balleti Konservatooriumi koor (Sloveenia) 86,2 ***
III Tartu Ülikooli kammerkoor (Eesti) 83,4
Segakoor Noorus (Eesti) 80,8
Tallinna Ülikooli kammerkoor (Eesti) 79,4
Oslo Vokaalansambel (Norra) 67,4

Rahvamuusika kategooria
Kammerkoor Ventspils (Läti) 90,8
I Airlangga Ülikooli segakoor (Indoneesia) 90,4
II Hard-Chor (Austria) 83,2 ****
III Tallinna Ülikooli kammerkoor (Eesti) 83
Noorte segakoor Vox Populi (Eesti) 81,4
Kammerkoor Gallerie (Soome) 74,2
Oslo Vokaalansambel (Norra) 70,2

Kaasaegse muusika kategooria konkurss
I Neidudekoor Kammerhääled (Eesti) 92,2
II Adolf Fredriki kiriku noortekoor (Rootsi) 91,8
III Segakoor HUIK! (Eesti) 91,4
Kammerkoor Kampin Laulu (Soome) 88,8
E STuudio noortekoor (Eesti) 87,4
Kammernaiskoor Sireen (Eesti) 85,8 ***
NUKU koor (Eesti) 84,4
Hard-Chor (Austria) 81
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline naiskoor (Eesti) 77,4 ***

Vanamuusika kategooria
II Kammerkoor Kampin Laulu (Soome) 81,4
III Airlangga Ülikooli segakoor (Indoneesia) 79,4
Neuer Kammerchor Heidenheim (Saksamaa) 64,2

Eripreemiad
Ingrid Roose – eripreemia Arvo Pärdi „Zwei Beteri“ silmapaistva esituse eest
Kaspar Mänd – parima noore dirigendi eripreemia
Segakoor HUIK! – eriauhind Tõnu Kõrvitsa „In Paradisumi“ parima esituse eest

* 1 punkti võrra vähendatud 2 saatega loo tõttu (lubatud oli 1)
** 2 punkti võrra vähendatud 3 saatega loo tõttu (lubatud oli 1)
*** 1 punkti võrra vähendatud lubatust pikema kava tõttu
**** 2 punkti võrra vähendatud lubatust pikema kava tõttu

Žürii

John Fitzpatrick (Iirimaa)

Maud Hamon-Losance (Prantsusmaa)

Ragnar Rasmussen (Norra)

Ants Soots (Eesti)

Ints Teterovskis (Läti).

Festivali kunstiline juht – Heli Jürgenson

OSALEVAD KOORID

AJAKAVA 

AJAKAVA KOOS PROOVIDEGA

Koorifestivali raames korraldatakse konkurss ning kontserdisari Tallinna kirikutes ja kontserdisaalides.
Festivali kunstiline juht on Heli Jürgenson
Festivali korraldab Eesti Kooriühing.

Konkursi juhend

1. Konkurss on avatud amatöörkooridele kõigis kooriliikides (sega-, kammer-, nais-, mees-, laste- ja noortekoorid).

2. Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
• Segakoorid (vähemalt 30 lauljat)
• Kammerkoorid (16 – 32 lauljat)
• Naiskoorid (vähemalt 16 lauljat)
• Meeskoorid (vähemalt 16 lauljat)
• Lastekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud pärast 26.04.1998. Kuni 10% lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.)
• Noortekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud peale 26.04.1994. Kuni 10% lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 25.)
• Vanamuusika (kuni barokiajastuni k.a., vähemalt 16 lauljat)
• Kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 1980. aastat), vähemalt 16 lauljat
• Rahvamuusika (vähemalt 16 lauljat)

3. Kategooria avatakse vähemalt kolme koori valimise korral sellesse kategooriasse.

4. Koor võib võistelda rohkem kui ühes kategoorias, kui vastava taotluse kinnitab festivali kunstinõukogu.

5. Koori esinemisaeg igas kategoorias peab olema 9 – 12 minutit.

6. Sega-, kammer-, nais- ja meeskooride kategoorias tuleb konkursil esitada:
– Kohustuslik laul
– Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 1980. aastat
– Vabalt valitud teos(ed)
Üks laul kavas võib olla saatega. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella.

7. Noorte- ja lastekooridel tuleb konkursil esitada:
– Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 1980. aastat
– Vabalt valitud teos(ed)
Üks laul kavas võib olla saatega. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella.
Noorte- ja lastekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

8. Vanamuusika kategoorias tuleb esitada:
– Giovanni Pierluigi da Palestrina või Tomás Luis de Victoria motett
– Vabalt valitud vanamuusika teosed kuni barokiajastuni (k.a).

9. Kaasaegse muusika kategoorias tuleb esitada:
– Kohustuslik laul
– Vabalt valitud teosed komponeeritud pärast 1980. aastat.
– Kategooriasse registreerimiseks tuleb 31. oktoobriks 2014 esitada kategoorias esitatavate teoste partituurid (1 eksemplar)

10. Rahvamuusikakategoorias tuleb esitada rahvalauluseadeid, millest vähemalt üks peab olema a cappella ning vähemalt üks pärinema koori asukohamaalt.

11. Konkursisaalis on kasutada klaver ja orel, teiste saateinstrumentide kasutamisest palume teatada kava esitamisel.

12. Festivali korraldajatel on õigus kasutada konkursi raadio– ja TV-salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

13. Kõik voorud on avatud publikule.

14. Vajadusel on korraldajal õigus kategooriaid ühendada või vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

Grand Prix

1. Grand Prix’ voorus esitab koor vabalt valitud kava, milles ei tohi esineda konkursi I voorus esitatud teoseid.

2. Koori esinemisaeg peab olema 12 – 15 minutit.

3. Grand Prix’ vooru pääsevad žürii otsuse alusel koorid, kes on saavutanud I voorus vähemalt 90 punkti 100-st, kuid mitte enam kui 6 koori.

4.Grand Prix’ kava valmistavad ette kõik konkursil osalevad koorikoosseisud. Grand Prix’ voorus osalemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise.

Žürii töö ja hindamise alused

1. Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on Eestist.

2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja raskusastet.

3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.

4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt vähemalt 90, 80 ja 70 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.

5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.

14.6 Grand Prix’ võitja valitakse lihthäälteenamusega.

14.7 Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Osavõtutingimused

Konkursil võivad osaleda amatöörkoorid. Konkursikoosseisus peavad esinema selle koori alalised lauljad.

Iga kandideeriv koor saadab Eesti Kooriühingusse hiljemalt 31. oktoobriks 2014:
• lühikese annotatsiooni (1900-2600 tähemärki) koori ja dirigendi kohta
• fotod koorist ja dirigendist
• täidetud registreerimislehe
• koori hetkeseisu kajastava (salvestatud mitte varem kui 01.01.2013) audiofaili kontserdist (pikkus vähemalt 15 minutit). CDsid ei tagastata.
• osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia.
• kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks esitatavate teoste partituurid ühes eksemplaris.
Palume annotatsiooni ja fotod saata elektrooniliselt!

• Koor kannab ise oma reisi- ja elamiskulud.
• Iga koor maksab registreerimistasu 200 € esimese osavõtukategooria kohta ja 150 € iga järgmise osavõtukategooria kohta Eesti Kooriühingu arveldusarvele 10 0220 0252 0006 SEB Pangas. See tagastatakse juhul, kui konkursi kunstiline toimkond koori konkursile ei vali. Pangakulud tasub maksja.
• Registreerimise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2014 (postitamise kuupäev). Konkursi kunstiline toimkond teatab konkursile pääsenud kooride nimed hiljemalt 30. novembril 2014.
• Iga koor esitab hiljemalt 23. märtsiks 2015 konkursil esitatavate teoste partituurid 5 eksemplaris, köidetuna esitamise järjekorras. Noote ei tagastata. Eesti Kooriühing ei vastuta noodimaterjali ehtsuse eest.
• Lisaks konkursile saab koor anda ka kontserte (kava pikkus ca 15 minutit). Palume registreerimislehel märkida, kas soovite esitada vaimulikku või ilmalikku kava.
• Laste- ja noortekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

* * *

Preemiad laste- ja noortekooride kategoorias:
I koht / 1st Prize 1000 €
II koht / 2nd Prize 700 €
III koht / 3rd Prize 500 €

Preemiad teistes kategooriates:
I koht / 1st Prize 1300 €
II koht / 2nd Prize 1000 €
III koht / 3rd Prize 600 €

Grand Prix: 3000 €

Kohustuslikud teosed:
Meeskooride kategooria
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)  Periti autem op. 115 (ladina keeles; Edition Peters)

Naiskooride kategooria
Johannes Brahms (1833-1897) O bone Jesu and Adoramus te tsüklist “Drei geistliche Chöre” (ladina keeles; Breitkopf & Härtel, Carus Verlag)

Segakooride kategooria
Gioacchino Rossini (1792-1868) O salutaris hostia (ladina keeles)

Kammerkooride kategooria
Charles Villiers Standford (1852-1924) Justorum animae op 38 nr.1 (ladina keeles)

Kaasaegse muusika kategooria
Uudisteos Tõnu Kõrvitsalt, noodid saadaval Eesti Kooriühingus alates aprillist 2014

Kontakt:
Eesti Kooriühing / Estonian Choral Association
Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn
Tel. 627 44 51, 51 44 301
Fax: (372) 627 44 59