koolitus

Võimestav kommunikatsioon koostöövõrgustike toetamiseks

30/01/2023

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

30.01.2023 – 30.06.2023

Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Võimestav kommunikatsioon koostöövõrgustike toetamiseks on mikrokraadi õppekava, mis annab oskused ja teadmised erinevate meeskondade sidusaks ja koostöiseks tegutsemiseks. Võimestava kommunikatsiooni võtmesõnadeks on võimestatud ja paindlikult juhitud võrgustikutöö, mis tagab iga võrgustiku üksikliikme ja selle kaudu terve organisatsiooni heaolu ja arengu. 

Mikrokraad on üles ehitatud valdkondlikel temaatilistel kursustel, mille sidumisel ühtseks tervikuks saab õppes osaleja ülevaate ja pädevused nii võrgustike võimestatud juhtimiseks kui toetavaks ja vastuvõtlikuks võrgustikuliikmeks olemiseks. 

Õpe toimub 2022/23. õa kevadsemestril.

Täpsem info