koolitus

Tööõigus – algteadmised ja praktilised nõuanded (veebis)

07/10/2020 - 07/10/2020

10:00

Toimumise aeg: 07.10.2020

Asukoht: Valgas

Kursusel õpid,  mis on töölepinguseaduse olemus ja üldpõhimõtted ning omandad valmisoleku oma töövaldkonnas tööõigusest lähtuvalt tegutseda ja otsuseid vastu võtta.

Sisu

  • töölepingu olemus ja põhimõtted
  • võlaõigusseadusega reguleeritavad lepingud
  • töökorralduse reeglite peamised nõuded, töölepingu muudatused
  • tööaeg ja selle muutmine
  • töötasu ja selle muutmine
  • muud valdkonnaga seotud teemad, mis lähtuvad osalejate vajadustest ja küsimustest.

Sihtgrupp

Valgamaa kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Grupi suurus

20 inimest

Toimumise aeg

(üks päev, viis akadeemilist tundi)

7. oktoober  kell 10-15

Toimumise koht

Valga, Kesk 12, 2. korrus

Koolitaja

Ülle Mugu (personaliekspert OÜ)

Õpiväljundid – kursuse läbinu

  • teab, millised on töölepinguseaduse üldised põhimõtted ja nõuded töölepingule, selle sõlmimisele ja muutmisele
  • eristab olulisemaid võlaõigusseadusega reguleeritavaid lepinguid ning mõistab nende sõlmimise õiguslikke regulatsioone
  • teab, mis on tööaeg ja selle muutmisega seonduv ja juhindub sellest oma töös
  • teab, mis on töötasu ja selle muutmisega seonduv

Kursus on osalejatele tasuta

Õppekava Tööõigus – algteadmised ja praktilised nõuanded

Kursuse toimumist toetab Valga Omavalitsuste Liit

Lisainfo

Eha Mandel
eha.mandel@rahvakultuur.ee

Täpsem info ja registreerumine