koolitus

Tööõigus – algteadmised ja praktilised nõuanded (Jõgeval)

13/10/2020

Toimumise aeg: 13.10.2020

Asukoht: Jõgeva

Kursusel õpid,  mis on töölepinguseaduse olemus ja üldpõhimõtted ning omandad valmisoleku oma töövaldkonnas tööõigusest lähtuvalt tegutseda ja otsuseid vastu võtta.

Sisu

  • töölepingu olemus ja põhimõtted
  • võlaõigusseadusega reguleeritavad lepingud
  • töökorralduse reeglite peamised nõuded, töölepingu muudatused
  • tööaeg ja selle muutmine
  • töötasu ja selle muutmine
  • muud valdkonnaga seotud teemad, mis lähtuvad osalejate vajadustest ja küsimustest.

Sihtgrupp

Jõgevamaa kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Kursuse kestus

13. oktoober (üks päev, viis akadeemilist tundi)

Toimumise koht

Jõgeva (koht täpsustub)

Koolitaja

Ülle Mugu (Personaliekspert OÜ)

Õpiväljundid – kursuse läbinu

  • teab, millised on töölepinguseaduse üldised põhimõtted ja nõuded töölepingule, selle sõlmimisele ja muutmisele
  • eristab olulisemaid võlaõigusseadusega reguleeritavaid lepinguid ning mõistab nende sõlmimise õiguslikke regulatsioone
  • teab, mis on tööaeg ja selle muutmisega seonduv ja juhindub sellest oma töös
  • teab, mis on töötasu ja selle muutmisega seonduv

Kursus on tasuta

Kursuse toimumist toetab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Õppekava Tööõigus – algteadmised ja praktilised nõuanded

Lisainfo ja registreerimine

Pille Tutt
tel 5198 1835
pille.tutt@rahvakultuur.ee