Kontserdikalender

Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoori ja Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoori jõulumuusikakontsert Peeteli kirikus

10/12/2023

18:00

Jõulumuusikakontsert Peeteli kirikus 10. detsembril kell 18.00, Preesi 5

Laulavad Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor Triin Kochi juhatusel ja 

Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoor Evi Eespere juhatusel

Solist Aurelia Eespere

Klaveril René Eespere

Sissepääs vaba