Kontserdikalender

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Vilistlaskoori, Eesti Maaülikooli meeskoori Gaudeamus ja Korporatsioon Rotalia meeskoori kontsert Korporatsioon Rotalia saalis

10/11/2023

19:30