koolitus

Solfedžo jätkukursus

01/03/2023

18:00

Solfedžo jätkukursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes on läbinud algkursuse ja soovivad oma oskusi täiustada .
Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsioskust.

01. märts – 03. mai 2023 kolmapäeviti kell 18.00 – 19.30

Koht: Vene tn 6

Õpetaja on Maire Pedak

Täpsem info ja registreerimine