koolitus

Õpiampsud kollektiivi haldussuutlikkuse tõstmiseks

29/09/2021

17:00

ERK koos Kooriühinguga on ette valmistanud õpiampsud kollektiivi haldussuutlikkuse tõstmiseks. Sihtgrupiks on rahvakultuuri kollektiivide (MTÜ-d, seltsingud) asjaajad, koori- ja  rühmavanemad. Koolitus toimub veebis ja  koosneb neljast erineva teemaga  õpiampsust, osaleda  võib vastavalt soovile kas ühel või mitmel koolitusel.  Koolitus on osalejale tasuta. Registreerunutele saadetakse link üks päev enne koolituse toimumist.

II teema          MTÜ raamatupidamise korraldamine 29. september kell 17.00 – 19.30