koolitus

Kultuurisündmuse korraldamine – ideest teostuseni (Pärnus)

04/11/2020

Toimumise aeg: 04.11.2020

Asukoht: Pärnu

Sisu

  • ideede genereerimine (milline sündmus, millal, kellele),
  • sihtgrupi määratlemine, stsenaariumi ja tegevuskava koostamine,
  • ressursside kavandamine, ajakava, eelarve,
  • turundamine, jäädvustamine,
  • kokkuvõtete tegemine

Sihtgrupp

kultuuriüritusi korraldavate asutuste/organisatsioonide esindajad Pärnumaal.

Täpsem info ja registreerumine