koolitus

Juhatuse Kompetentsikeskuse koolitus “MTÜ ja maksud”

16/12/2020

Elus on mõned üksikud täiesti kindlad asjad ja räägitakse, et nende hulgas on ka maksud. Kuid praktika näitab, et paljudes MTÜ-des on maksud hoopiski suureks üllatuseks. Maksuüllatused on mõnikord toredad ja mõnikord ehmatavad.

Ehmatavate maksude hulgas on sageli teenuse osutamise lepingutega seonduv. Nii mõnegi projektijuhi töötasu on läinud kogu mahus maksude äramaksmiseks, kuna eelarve koostamise ajal ei tulnud meeldegi välja rehkendada, milline summa lisandub töö tegijaga kokku lepitud netosummale maksudena ja uurida, kes seda maksma peaks.

Toredad maksuüllatused (kuigi tagantjäreletarkusena võivad olla samuti pisut mõru maiguga) on seotud MTÜ jaoks kehtestatud maksusoodustustega, mida aruka majandamise käigus oleks hea kasutusele võtta.

Ja see pole veel kõik – kui MTÜ tegevused hoogsalt käima lähevad, ootab ühel hetkel ees käibemaks. Enne seda oleks hea teada mis asi see käive tegelikult on ja millal seda käibemaksu maksma tuleks hakata.

Kui Sulle tundub, et ka teie MTÜ eelistaks maksualastele üllatustele arukat eelarvestamist ja majandamist, siis see koolitus on just see õige.

Täiendav informatsioon SIIT: https://juhatus.ee/events/16-12-2020-mtu-ja-maksud/