koolitus

Juhatuse Kompetentsikeskuse koolitus “Ettevõtte õigusruum ja selle kaardistamine”

21/10/2020

Kas Sa tead, et kõikide ettevõtete õigusruum on erinev? On küll kehtestatud suur hulk kõigile ühesuguseid reegleid ja nõudeid, mis puudutavad juriidilise isiku tegevust üldiselt, kuid nii nagu on unikaalsed kõik ettevõtted, nii kujuneb eriliseks ka nende õigusruum. Targad juhatuse liikmed teevad juba aegsasti enne ühingu asutamist selgeks, millises keskkonnas nad tegutsema asuvad ja milliste mängureeglite täitmiseks tuleb valmis olla. Kui aga juhatus väga arukalt alustanud ei ole, hakkavad need taipamised tulema tegevuste käigus. Loodetavasti leebelt ja mahedalt, aga võib juhtuda, et tuleb ka korralikult vitsad kinni maksta. Mõnikord annavad selle õigel ajal läbi uurimata õigusruumi olemasolust teada järelevalvet teostama saabunud ametnikud, mõnikord nõuavad tõendeid reeglite täitmise kohta kliendid. Ja mõnel kurval juhul läheb õigusruumiga tutvumiseks alles siis, kui keegi on juba kannatada saanud.

Just juhatuse liikmete ülesanne on hoolitseda selle eest, et ühingu tegevus oleks õiguspärane ja otstarbekas. Selleks on vaja kaardistada kõik tegurid, mis ettevõtte õigusruumi mõjutavad ning detailselt ära  kirjeldada kõik põhi- ja tugiprotsessid. Ja sellise väikese ekskursiooni õigusruumis peaks tegema iga kord, kui muutub mõni õigusakt, mis ettevõtte tegevust reguleerib või kui olete ühingu sees tegemas muudatusi oma protsessides. Ja muidugi on juhi ülesanne hoolitseda selle eest, et ka iga töötaja teaks täpselt, milline on tema roll ettevõtte õiguspärase tegevuse tagamisel.
Kui sa tahaksid oma ettevõtte õigusruumi kaardistamise metoodikaga lähemalt tutvust teha, oled väga teretulnud õppima. Koolitusel teeme harjutusi nii näidisettevõtete õigusruumi uurimiseks kui ka oma äri sisemiste ja väliste õigussuhete kirjeldamiseks.

Täiendavat informatsiooni loe SIIT: https://juhatus.ee/events/ettevotte-oigusruum-ja-selle-kaardistamine/