koolitus

Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

29/08/2022

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

29.08.2022 – 30.06.2023

Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Mikrokraadipprogramm “Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega” pakub teadmisi heaolust ja vaimsest tervisest, nende mõjuritest ja toetamisest ning võimalust omandada selleks vajalikud pädevused erinevaid loomingulisi tegevusi läbi tehes.

Õppeprogramm seob omavahel erinevaid valdkondi, mis on olulised heaolu ja vaimse tervise tegurite mõistmiseks ning nende edaspidiseks toetamiseks. Nii pakutavad teoreetilised teadmised kui praktilised tegevused on seotud inimese kui terviku, inimese ja keskkonna omavaheliste seoste ning inimese tegutsemise kontekstide mõistmisega. Erinevate loovtegevuste (visuaalkunst, muusika, liikumine jt) integreerimine vaimse heaolu toetamisel loob eeldused selleks, et iga kursusel osaleja leiab edasiseks praktiseerimiseks sobiva lähenemise, tegevused ja tööriistad Juhul, kui kunstid osalejat inspireerivad, saab ta neid kasutada oma igapäevases elus ja töös just endale ja oma kliendile sobival moel. Õppekava tutvustab erinevaid võimalusi ja valdkondade omavahelisi seoseid, toetab inimestega töötavaid spetsialiste ja pakub neile võimalusi oma töös areneda. Mikrokraadi õppekava läbimine toetab ka iga osaleja heaolu ning toimetulekut tänases kiirelt muutuvas ning pingelises maailmas.

Programmi on välja täätanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) koostöös Loodus- ja terviseteaduste instituudiga (LTI). Õppekava arendust on oma tagasiside ja ettepanekute toetanud mitmed eksperdid, kompetentsikeskused ja huvigrupid.

Õppetöö toimub terve õppeaasta vältel täiendkoolituskursustena orienteeruvalt kahel korral kuus reedeti ja laupäeviti. Õppe eest on võimalik tasuda osade kaupa. 

Täpsem info