koolitus

Georg Otsa nim Tallinna Muusikakool kutsub:

22/04/2021

11:00

JÄTKUÕPPESSE (1-aastane jätkuõpe)

JÄTKUÕPPESSE on oodatud muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikud, kellel on vähemalt keskharidus. 

KOORIJUHT on õppekava, mis sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanuile kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajale. Õppimise eelduseks on keskhariduse ja koorijuht 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu.

Rohkem infot leiad 👉https://otsakool.edu.ee/jatkuope-koorijuht/

PILLIÕPPE JUHENDAJA õppekavale on õppima oodatud:

  • interpreet 4. taseme või sellele vastavate kompetentsidega isikud, kellel on soov omandada esmased instrumendiõpetuse alased teadmised ning täiendada oma interpretatsioonialaseid oskusi, et asuda tööle pilliõppe juhendajana või jätkata soovi korral õpinguid interpretatsioonipedagoogika valdkonnas kõrgkoolis;
  • muusika huvikoolides jm pilliõppe juhendajatena töötavad inimesed, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

Rohkem infot leiad👉https://otsakool.edu.ee/pillioppe-juhendaja/

RÜTMIMUUSIK: MUUSIKAPRODUTSENT on õppekava, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Rohkem infot leiad👉https://otsakool.edu.ee/jatkuope-rutmimuusik-muusikaproduktsioon/

RÜTMIMUUSIK: ANSAMBLI JUHENDAJA on õppekava, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid, anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, huviringides jm.

Rohkem infot leiad👉https://otsakool.edu.ee/sisseastujale/erialade-tutvustus/ansamblijuhendaja/

MUUSIKAETTEVÕTLUSE SPETSIALIST on õppekava, mis annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal. Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.

Rohkem infot leiad👉https://otsakool.edu.ee/jatkuope-muusikaettevotluse-spetsialist/

VIRTUAALNE AVATUD USTE PÄEV toimub Zoom veebikeskkonnas

Neljapäeval, 22. aprillil kell 11.00 – 15.00

  • kell 14.00 Erialade konsultatsioonid

Zoom’i link saadetakse päev enne avatud uste päeva registreerunud osalejatele e-posti aadressile.

NB! VAJALIK EELREGISTREERIMINE

Registreeru avatud uste päevale SIIN: