koolitus

Digiajastu kasu kultuurikorralduses ehk Tark mees taskust välja!

07/09/2020

Sisu

Koolitus on üles ehitatud juhtumipõhiselt, st iga koolitusel osaleja lahendab nutivahendite abil mõnd tema enda töös olulist probleemi või vajakajäämist. (Näiteks koosolekul märkmete tegemine, kollektiivi proovis salvestusvõimaluste kasutamine, mõõtmine ja arvutamine nutiseadmes, nutikella ja telefoni koostöö, orienteerumine ja kaardirakendused jm). Igale õppija osaleb sobiva veebirakenduse abil vähemalt 45minutilisel individuaalsel konsultatsioonil.

Aeg ja koht

7.-16. september veebikeskkond Zoom. Link seminariga liitumiseks saadetakse kõigile registreerunutele.  Esimese loengu algus kell 14.00.

NB! Kursusel osalemiseks võib osaleja  kasutada endale sobivat nutiseadet (sülearvuti, tahvelarvuti, IPad, nutitelefon, IPhone). Vajalik on internetiühendus

Sihtgrupp

Kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Täpsem info ja registreerumine