koolitus

Digiajastu kasu kultuurikorralduses ehk Tark mees taskust välja!

09/11/2020 - 17/11/2020

Toimumise aeg: 09.11.2020 – 17.11.2020

Asukoht: veebis

Kursusel osaleja õpib, kuidas käepäraseid digilahendusi kasutades muuta oma igapäevane elu ja töö kultuurivaldkonnas lihtsamaks, kiiremaks, loovamaks.

Sisu

Koolitus on üles ehitatud juhtumipõhiselt, st iga koolitusel osaleja lahendab nutivahendite abil mõnd tema enda töös olulist probleemi või vajakajäämist. (Näiteks koosolekul märkmete tegemine, kollektiivi proovis salvestusvõimaluste kasutamine, mõõtmine ja arvutamine nutiseadmes, nutikella ja telefoni koostöö, orienteerumine ja kaardirakendused jm). Igale õppija osaleb sobiva veebirakenduse abil vähemalt 45minutilisel individuaalsel konsultatsioonil.

Aeg ja koht

9.-17. november veebikeskkond Zoom. Link seminariga liitumiseks saadetakse kõigile registreerunutele.

NB! Kursusel osalemiseks võib osaleja  kasutada endale sobivat nutiseadet (sülearvuti, tahvelarvuti, IPad, nutitelefon, IPhone). Vajalik on internetiühendus

Sihtgrupp

Kultuuritöötajad ja kultuurivaldkonna MTÜ-de esindajad

Õppe kestus

Kaheksa akadeemilist tundi, sh viis tundi veebi vahendusel ja kolm tundi iseseisvat tööd

Õpiväljundid – kursuse läbinu

Vastavalt õppija eesmärgipüstitusele ja valmisolekule teadvustada lahendamist vajavaid probleeme oma töös ja teha iseseisvat tööd ning kasutada grupiliikmete kogemusi ja individuaalse konsultatsiooni võimalust, on saavutanud vähemalt 2 õpiväljundit allpool loetletutest:

● tunneb oma nutiseadme (telefon, tahvelarvuti, sülearvuti) võimalusi erinevates olukordades;
● oskab sotsiaalmeediat ja koosloome platvorme sihipäraselt oma töös kasutada (teavitamine, koosloome, kaasamine, ideekorje, tagasisidestamine, võrgustike loomine jne);
● oskab vajaduse korral korrektselt pildistada/ videosalvestada ja teha oma seadmes elementaarset foto- ja videotöötlust;
● oskab vajaduse korral salvestada rahuldava kvaliteediga audiofaile ja neid oma seadmega töödelda;
● teab info turvalise ja õiguspärase levitamise ning sh autoriõiguse põhitõdesid ning oskab järgida nutikäitumise head tava.

Koolituse tasu

45 eurot (sisaldab koolitust, konsultatsioone, õppematerjale, kasutusjuhendeid jm)

Õppekava Digiajastu kasu kultuurikorralduses ehk Tark mees taskust välja!

Lisainfo

Eeva Kumberg
tel 5332 1359
e-post eeva.kumberg@rahvakultuur.ee